Cum mă înscriu?

Condiții de înscriere

Condiţiile de eliberare a permisului de bibliotecă; Regulamentul Serviciilor pentru Public.

Pentru eliberarea unui permis valabil 5 ani în toate secţiile bibliotecii sunt necesare următoarele acte:

  1. două fotografii tip legitimaţie;
  2. un act care să ateste calitatea de elev sau student pentru persoanele care au domiciliul în comunele ce aparţin judeţului Bacău;
  3. Taxa de înscriere a fost anulată: înscrierea la bibliotecă este gratuită.

Minorii se vor prezenta la înscriere însoţiţi de părinţi/ tutore.

Persoanele cu domiciliul stabil în alt judeţ au acces pe baza permisului de bibliotecă doar în sălile de lectură.