Istoric

  English

Principalele momente din istoria Bibliotecii Județene:

1893 iunie 27 – Societatea Cultura înfiinţează, în sediul Primăriei, prima bibliotecă publică din Bacău, cu un fond de aproximativ 2000 de volume şi datorită strădaniilor membrilor Consiliului de administraţie care au făcut donaţii.

Primarul Gheorghe Sturdza, fiul beizadelei Costache Sturdza şi nepot al domnitorului Ioniţă Sandu Sturdza, vine cu cea mai bogată donaţie – 948 volume şi cu explicaţia gestului său: „… vin a oferi Bibliotecii Publice din acest oraş Bacău fondu cărţilor ce posed, ca cei cari nu ştiu să poată învăţa, iar cei care ştiu ceva, să se poată perfecţiona; cu această condiţie ca acel fond să poarte numele Beizade C. Sturdza.” Datorită acestui gest, condiţie, Bibliotecii i s-a atribuit numele de Biblioteca Judeţeană „Costache Sturdza”.


http://www.bjbacau.ro/wp-content/uploads/2017/06/imagex300x200.jpeg
Biblioteca în 1960
http://www.bjbacau.ro/wp-content/uploads/2017/06/new.jpg
Biblioteca în 2006

1911 mai cărțile din fondul Beizadea Costache Sturza au fost transferate bibliotecii Liceului Principele Ferdinand. Cărțile au rămas în biblioteca liceului, care a funcționat și ca bibliotecă publică, până în anul 1960, când au fost transferate Bibliotecii Regionale. (În 1967, cu prilejul sărbătoririi centenarului liceului, devenit Liceul George Bacovia, 350 de cărți din acel fond i-au fost returnate.)

1919 – a luat ființă biblioteca societății culturale Casa de Sfat și Citire Vasile Alecsandri care a preluat odată cu fondul de carte rămas în biblioteca de la Primărie și funcțiile unei biblioteci publice. De atunci datează și primul regulament de organizare și funcţionare a unei biblioteci publice băcăuane.

1950 mai – a avut loc inaugurarea Bibliotecii Publice a Comitetului Provizoriu Orășenesc Bacău, organizată în două camere închiriate ale unui imobil, cu un fond de 3140 volume, din care 2500 volume proveneau de la fostele biblioteci ce funcționaseră în Bacau și 640 erau procurate din producția editorială a anilor 1948-1950.

1950 – la sfârșitul anului biblioteca a fost trecută în subordinea organului de stat regional sub denumirea de Biblioteca Centrală Regională Bacău.

1960 mai – biblioteca s-a mutat în sediul din strada 6 Martie nr. 1, devenind proprietara clădirii.

1968 februarie – în urma reorganizării administrativ-teritoriale, biblioteca a trecut în subordine municipală devenind Biblioteca Municipală Bacău.

1974 martie biblioteca trece în subordine județeană, devenind Biblioteca Județeană Bacău.

1993 iunie – biblioteca a sărbătorit un secol de lectură publică găzduind o suită de manifestări culturale printre care și editarea unei cărți privind istoricul instituției: Biblioteca Publică din Bacău. Centenar 1893 – 1993 de Marilena Donea, Ioan-Lazăr Paraschiv și Radu Stoian.

2004 – Biblioteca Județeană Bacău își mută sediul din motive obiective, în incinta Muzeului de Științe ale Naturii din Parcul Cancicov, beneficiind de un spațiu nou, adaptat serviciilor,  de 3000 metri pătrați.