Compartimentul Proiecte și promovare

  • monitorizează ofertele de proiecte cu finanțare nerambursabilă și propune accesarea celor care contribuie la dezvoltarea instituției;
  • organizează în colaborare cu toate secțiile/birourile bibliotecii evenimente culturale, științifice, educaționale, proiecte și programe de dezvoltare multisectorială, inclusiv în parteneriat cu autorități și instituții publice, cu alte instituții de profil sau persoane fizice sau juridice;
  • inițiază, coordonează și monitorizează programe și proiecte în conformitate cu Planul de programe și proiecte culturale al Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău;
  • evaluează și raportează conducerii modalitatea de implementare a programelor și proiectelor în conformitate cu Planul de programe și proiecte culturale al Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău;
  • propunere parteneriate și coordonează lucrul cu partenerii din cadrul proiectelor încheiate de Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău;
  • coordonează și facilitează comunicarea instituțională cu partenerii media, utilizatorii și utilizatorii potențiali ai Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău;
  • întreține și dezvoltă canalele de comunicare on line ale Bibliotecii Județene „C. Sturdza” Bacău, cu aprobarea conducerii.