Compartiment Informatizare

Activităţi:

  • întreţinerea reţelei de calculatoare din sediul central;
  • implementarea şi întreţinerea software-ului specific şi de uz general;
  • dezvoltarea şi implementarea modulelor software-ului  TINLIB;
  • proiectarea şi dezvoltarea de aplicaţii necesare secţiilor;
  • asistenţă de specialitate pentru implementarea aplicaţiior;
  • asistenţă tehnică pentru perfecţionarea profesională în domeniu a personalului bibliotecii;
  • asistenţă tehnică pentru bibliotecile oraşeneşti si comunale privind utilizarea TLIB;
  • întreţinerea calculatoarelor şi a perifericelor existente în bibliotecă;
  • actualizarea paginii web.