CONSTANTIN CĂLIN – LECTURA, O PROVOCARE PERMANENTĂ


Reputat istoric și critic literar, Constantin Călin este unul dintre oamenii care au făcut enorm pentru Bacău, atât prin cercetarea acribioasă a vieții și operei lui George Bacovia (despre care a publicat câteva volume consistente), cât și prin tot ceea ce a scris de-a lungul deceniilor, în presa locală și națională. Profesor respectat, Constantin Călin întruchipează imaginea intelectualului veritabil, fiind unul dintre cititorii fideli ai bibliotecii.
Peste exact o săptămână, la ora 11.00, Domnia Sa va deschide evenimentele dedicate împlinirii a 125 de ani de bibliotecă publică în Bacău, cu o conferință intitulată „Lectura, o permanentă provocare.”
Vă așteptăm cu drag!