Revista Ateneu. Începuturile

Editarea unui volum consacrat revistei ,,Ateneul cultural” se înscrie în seria preocupărilor Editurii Bibliotecii Județene ,,C. Sturdza” din Bacău pentru recuperarea și promovarea moștenirii culturale a locului, întrucat această publicație a jucat un rol important în coagularea unui nucleu de intelectuali care îi avea în frunte pe activul pedagog Grigore Tabacaru și, simbolic, pe poetul George Bacovia. Repunerea în circulație a numerelor revistei (greu accesibile altfel) contribuie la mai buna...

Costache Radu – Bacăul de la 1850-1900. Doctorie pentru soacre

Am plecat în realizarea acestei ediții anastatice de la ide­ea că avem datoria de a nu-i uita pe cei care au făcut lucruri remarcabile pentru devenirea acestui oraș. Iar Costache Radu este, fără îndoială, unul dintre ei. Retipărită în 2008, de profesorul Lucian Șerban, lucrarea Bacăul de la 1850 la 1900 rămâne un text fundamental pentru cu­noașterea istoriei urbei, suplinind goluri din evoluția comuni­tății. Dincolo de meritele incontestabile ale volumului...

S.P. Radianu – Județul Bacău. Studiu agricol și economic

Repere biobibliografice Agronom, profesor, publicist, ziarist. N. 2 martie 1854, în satul Păroşi, judeţul Olt – d. 23 septembrie 1921, la Bucureşti. Studii: Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti (1874); Şcoala Centrală de Agricultură de la Herăstrău (1877); Institutul Agronomic din Paris (1880). Inspector general în Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Profesor la Şcoala Normală ,,Sfânta Ecaterina“ din Bucureşti (înfiinţată de Societatea pentru Cultura Poporului Român). Profesor de Agricultură şi...

Ortensia Racoviță – Dicționar geografic al județului Bacău

Pentru cei mai mulți dintre noi, numele Ortensiei Racoviță este astăzi o necunoscută sau, în cel mai bun caz, asociat cu sinuciderea lui Alexandru Odobescu, care făcuse o pasiune (fatală) pentru mai tânăra profesoară de geografie. Tratată superficial, în registrul senzațional-picant, încâlcita poveste a generat, încă din 1895, un val de antipatie față de Ortensia, socotită, de opinia publică, vinovată pentru moartea renumitului scriitor. Cum se întâmplă îndeobște într-o societate...

Gr. Grigorovici – Bacăul din trecut și de azi

„Suntem un popor care nu se cunoaşte pe sine şi nu-şi cunoaşte ţara. Dacă le-ar cunoaşte, le-ar preţui şi ar căpăta o încredere în viitor care, de fapt, îi lipseşte. Oricine e dator să înlăture pe cât poate această neştiinţă plină de urmări rele.“, ne avertiza, la începutul secolului trecut, unul dintre titanii culturii românești, Nicolae Iorga, cel care, scriind și publicând Drumuri şi oraşe din România (Bucureşti, Editura „Minerva”,...