Compartimentul Împrumut la domiciliu

  • Colecţiile au o alcătuire enciclopedică, configurându-se într-o structură pluridisciplinară;
  • Pune la dispoziţia utilizatorilor 150.000 volume, din care 50.000 de volume cu accesul liber al utilizatorului la raft;
  • Pot împrumuta documente la domiciliu toţi cititorii care posedă permis de intrare, în condiţiile prevăzute în Regulamentul Serviciilor pentru Public;
  • Cea mai mare parte a colecţiilor este înregistrată în catalogul electronic.
  • Efectuează rezervări de carte la cerere, în mod direct sau prin telefon (tel. 513126, interior 207).
  • Oferă informaţii şi asistenţă de specialitate, îndrumă utilizatorii în acoperirea bibliografică a temelor studiate şi face recomandări de lectură;
  • Organizează expoziţii, activităţi de cunoaştere a bibliotecii, alte manifestări cultural-educative;
  • Şcolile şi liceele din municipiul Bacău sunt invitate să ne contacteze în vederea organizării unor activităţi în parteneriat.