Persoane de contact/ telefoane

Nr. crt.NumeFuncțiaNr. telefon
interior
E-mail
1CĂTĂLINA AMĂRIUȚEIMANAGER INTERIMAR201catalina.amariutei@yahoo.com
2GABRIELA POPOVICIDIRECTOR ECONOMIC205
0770/231315
gpopovici30@gmail.com
3CRINA GABRIELA IFRIMŞEF BIROU RELAŢII CU PUBLICUL ŞI INFORMATIZARE204
0770/231948
crinaifrim@yahoo.co.uk
4IULIA ŞTEFANIA LETEANUŞEF BIROU COPII ŞI ARTĂ0770/231571
5ANCA SIONŞEF BIROU CATALOGARE203
0770/232319
6ANGELA ONCIUCOMPARTIMENT ACHIZITII CARTE204achizitii@bjbacau.ro
7LILIANA CIOROIANUBIBLIOGRAF204


Contact filiale ᐅ                                                                Pagina filiale ᐅ