Revista Ateneu. Începuturile

Editarea unui volum consacrat revistei ,,Ateneul cultural” se înscrie în seria preocupărilor Editurii Bibliotecii Județene ,,C. Sturdza” din Bacău pentru recuperarea și promovarea moștenirii culturale a locului, întrucat această publicație a jucat un rol important în coagularea unui nucleu de intelectuali care îi avea în frunte pe activul pedagog Grigore Tabacaru și, simbolic, pe poetul George Bacovia. Repunerea în circulație a numerelor revistei (greu accesibile altfel) contribuie la mai buna...

Costache Radu – Bacăul de la 1850-1900. Doctorie pentru soacre

Am plecat în realizarea acestei ediții anastatice de la ide­ea că avem datoria de a nu-i uita pe cei care au făcut lucruri remarcabile pentru devenirea acestui oraș. Iar Costache Radu este, fără îndoială, unul dintre ei. Retipărită în 2008, de profesorul Lucian Șerban, lucrarea Bacăul de la 1850 la 1900 rămâne un text fundamental pentru cu­noașterea istoriei urbei, suplinind goluri din evoluția comuni­tății. Dincolo de meritele incontestabile ale volumului...

S.P. Radianu – Județul Bacău. Studiu agricol și economic

Repere biobibliografice Agronom, profesor, publicist, ziarist. N. 2 martie 1854, în satul Păroşi, judeţul Olt – d. 23 septembrie 1921, la Bucureşti. Studii: Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti (1874); Şcoala Centrală de Agricultură de la Herăstrău (1877); Institutul Agronomic din Paris (1880). Inspector general în Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor. Profesor la Şcoala Normală ,,Sfânta Ecaterina“ din Bucureşti (înfiinţată de Societatea pentru Cultura Poporului Român). Profesor de Agricultură şi...

Ortensia Racoviță – Dicționar geografic al județului Bacău

Pentru cei mai mulți dintre noi, numele Ortensiei Racoviță este astăzi o necunoscută sau, în cel mai bun caz, asociat cu sinuciderea lui Alexandru Odobescu, care făcuse o pasiune (fatală) pentru mai tânăra profesoară de geografie. Tratată superficial, în registrul senzațional-picant, încâlcita poveste a generat, încă din 1895, un val de antipatie față de Ortensia, socotită, de opinia publică, vinovată pentru moartea renumitului scriitor. Cum se întâmplă îndeobște într-o societate...

Gr. Grigorovici – Bacăul din trecut și de azi

„Suntem un popor care nu se cunoaşte pe sine şi nu-şi cunoaşte ţara. Dacă le-ar cunoaşte, le-ar preţui şi ar căpăta o încredere în viitor care, de fapt, îi lipseşte. Oricine e dator să înlăture pe cât poate această neştiinţă plină de urmări rele.“, ne avertiza, la începutul secolului trecut, unul dintre titanii culturii românești, Nicolae Iorga, cel care, scriind și publicând Drumuri şi oraşe din România (Bucureşti, Editura „Minerva”,...

Lascăr Veniamin – Monografia liceului „Principele Ferdinand”

Habent sua fata Zibelli, glasuiește un vechi dicton latin, iar Monografia liceului ,,Principele Ferdinand” de profesorul Lascăr Veniamin nu face decât să confirme ceea ce Terentianus Maurus nota acum aproape 2000 de ani. Redactat în 1906, cu ocazia împlinirii a 40 de ani de la urcarea pe tron a regelui Carol, manuscrisul ar fi trebuit să vadă lumina tiparului cu ocazia serbărilor naționale dedicate monarhiei. Din motive obscure, el ajunge,...

Mihai Ceucă, Adrian Jicu – Între oglinzi paralele. O istorie ilustrată a Bacăului (1918-2018)

Ce a devenit Bacăul este, inevitabil, produsul mai multor generații care au trăit pe aceste meleaguri, contribuind, fiecare în felul său, la ceea ce suntem astăzi. Viețile lor s-au adăugat, în straturi succesive, ducând la configurația actuală a orașului. Pentru cei mai mulți dintre noi, ea este un dat. Pentru a înțelege cu adevărat traseul acestei deveniri e nevoie de o „lectură” în palimpsest, așa cum sugera acum câțiva ani...

Mihai Ceucă, Iulian Bucur – Emil Prato. Ochiul magic al Bacăului

Autorii acestui album aparțin unor generații diferite: dl. Mihai Ceucă e – ca să folosesc un termen din clasificările literare – un „șaizecist”, iar dl. Iulian Bucur un „nouăzecist”. Au profesii diferite: primul este inginer, al doilea muzeograf. Se deosebesc, apoi, și temperamental, până la contrast: dl. Ceucă e un tip cu o conduită rezervată, interiorizat, discret; dl. Bucur afișează siguranță de sine și, imediat ce-și intră în rol, e...

Mihai Ceucă – Grigore Pascu. Puncte, linii, timbre

Cine parcurge titlul cărţii inginerului Mihai Ceucă – „Grigore Pascu: puncte, linii, timbre” – şi nu ştie nimic despre primele sisteme de comunicaţie riscă să acorde alte înţelesuri primelor două elemente: puncte şi linii. Acestea fac parte din arsenalul profesional al telegrafistului, care apăsa mai scurt ori mai lung pe clapeta dispozitivului, rezultând puncte, respectiv linii. Acestea, combinate în numele unui alfabet special, corespundeau literelor şi cifrelor, adunate în cuvinte...

Ion Tudor Iovian – Și omul n-a mai scos niciun cuvânt

Lirica lui Ion Tudor Iovian stă sub semnul paradoxului. Prezentată elogios încă de la început, de critici importanți precum Nicolae Manolescu, Laurențiu Ulici, Constantin Călin sau Cristian Livescu, poetul pare a fi sortit succesului. Surprinzător însă, receptarea e din ce în ce mai palidă, chiar dacă volumele pe care le scrie sunt tot mai consistente. În vremuri normale, poezia sa ar fi trebuit să țină capul de afiș al revistelor...