Silvia Munteanu – Modalități de receptare a textului literar în liceu. Repere teoretice și practice

Pornind de la tendinţele tot mai evidente care se manifestă în şcoala românească a ultimelor douăzeci de ani, asupra cărora au atras atenţia specialiştii în domeniul psihopedagogiei, dar şi practicienii, se impune o re-discutare a specificului disciplinei Limba şi literatura română şi, mai ales, găsirea acelor modalităţi de a o face atractivă pentru elevii începutului de secol XXI. În acest context, o altă viziune asupra demersului educaţional devine o necesitate...

Ion Munteanu – Lema chineză a resturilor

Lucrarea Lema chineză a resturilor reprezintă o abordare într-o manieră simplă şi metodică a unor fapte ţinând de aritmetica în inele. O primă formă a teoremei a fost conținută într-o carte a matematicianului chinez Sun Tzu: Matematici clasice (sec. III î.e.n.) și republicată mai târziu în 1247 de Qin Jiushao în Tratat de matematică în nouă sectiuni. Metode similare de rezolvare a sistemelor de congruențe simultane au fost descrise de...

Camelia Trandafir – Inserții balzaciene în romanul românesc

Concept clasicizat și, inevitabil, erodat prin uzură didactică, „balzacianismul” rămâne o provocare nu doar pentru istoricul și criticul literar, ci mai ales pentru profesorul de liceu, nevoit să-și adapteze în permanență atât „oferta”, cât și „discursul”. Din acest punct de vedere, lucrarea Cameliei Trandafir se înscrie tocmai în linia preocupărilor pentru ceea ce se cheamă, cu un clișeu, integrarea balzacianismul în predarea-receptarea romanului realist. Dincolo de o serie de locuri...

Tincuța Racheru – Modalități de prevenire și de corectarea erorilor de exprimare a elevilor

Deşi până în secolul al XVII-lea nu avem documente scrise, este absolut sigur că s-a scris româneşte încă de la începutul constituirii limbii române ca limbă nouă, independentă de limba latină, proba în acest sens o constituie însuşi verbul „a scrie”, ca termen moştenit din latinescul scribere. Folosirea neîntreruptă a cuvântului dovedeşte persistenţa noţiunii şi deci a acţiunii de a scrie. Având origine latină, limba română a folosit, la început,...

Tincuța Racheru – O abordare psihanalitică a prozei lui George Bălăiță

Cred că aparatul de interpretare simbolică a lui George Bălăiţă ar trebui să fie dual, conform propriei sale concepţii din cartea de bază a sa, Lumea în două zile, adică o interpretare a mitului creativ la toate nivelele drept o poveste a luptei dintre o fiinţă pozitivă şi una negativă, datorită unui început dificil de precizat (personajul Antipa nu are istorie la timpul trecut), naraţiune care acţionează asupra omului şi...

Mihaela Hahui – Liviu Rebreanu. Ipostaze ale discursului jurnalistic

Lucrarea de faţă îşi propune să analizeze diversele ipostaze ale discursului lui Liviu Rebreanu, din dorinţa de a aborda creaţia acestuia, insistând nu doar asupra operei sale literare, ci mai ales asupra celei publicistice. Cititor al romanului românesc modern, Liviu Rebreanu lărgeşte şi adânceşte observaţia, îndeosebi asupra universului rural, o galerie întreagă de personaje, îndeosebi ţărani, fiind surprinsă în ipostaze felurite din viaţa satului. Satul românesc văzut de Rebreanu în...