ION SIMIONESCU

Geolog, academician

N. 10 iulie 1873, în Fîntînele, judeţul Bacău – m. 7 ianuarie 1944, la Bucureşti.

Nume la naștere: Ion Gheorghiu. Rămânând orfan de ambii părinți, a fost luat spre creștere de bunica dinspre mamă, Ioana Simionescu, la Botoşani. Aici urmează cursurile  Școlii nr. 1 „Marchian” (1879-1833) și ale Liceului „Laurian” (1883-1890).

În perioada 1890-1894, a urmat Facultatea de Ştiinţe a Universității din Iaşi, unde i-a avut, printre profesori, pe Grigore Cobălcescu şi Petru Poni.

După absolvirea facultăţii funcţionează  pentru scurt timp ca suplinitor la Liceul „Laurian” din Botoşani.

în toamna anului 1895, obținând prin concurs bursa „Vasile Adamachi” acordată de Academia Română, pleacă la Viena, în vederea specializării în geologie și paleontologie. Pe 21 iulie 1898, susține teza de doctorat cu titlul Über Die Geologie Des Quellengebietes der Dâmbovicioara (Rumänien). Un an mai târziu, la Grenoble, se specializează în paleontologia amoniților eocretacici, sub conducerea lui Wilfrid Kilian (1862-1925), o somitate în domeniu.

În perioada 1899-1900, funcționează ca preparator la Facultatea de Științe din Iași, Catedra de Mineralogie. Pe 28 noiembrie 1900 este numit profesor suplinitor la Catedra de Geologie-Paleontologie iar pe 15 ianuarie 1902 este definitivat, prin concurs, ca profesor-agregat la aceeași catedră, pentru ca, pe 15 martie 1905, să devină profesor titular al catedrei, pe care o va conduce până în 1929, când este chemat la conducerea catedrei de Paleontologie a Universității din București.

În ziua de 16 aprilie 1907, a fost ales membru corespondent al Academiei Române. În mai 1911, devine membru titular, iar pe 31 mai 1941, preşedinte al acesteia (mandat încheiat prin decesul survenit în 1944).

Prin pregătirea sa ştiinţifică de geolog s-a ocupat mai ales de probleme de paleontologie şi stratigrafie, lăsînd posterităţii o operă de peste 2000 de titluri, din care 112 lucrări  strict științifice. Ca intelectual de înaltă ţinută, Ion Simionescu a îmbinat munca de cercetare cu o intensă activitate culturală şi de popularizare a ştiinţei.

A călătorit mult prin ţară, a ţinut sute de conferinţe, pe teme foarte variate şi în locuri foarte diferite, de la Ateneul Român din București până la Şendriceni-Dorohoi, de fiecare dată transpunând auditoriul în mijlocul evenimentelor relatate.

 

OPERA

 • Das Alter der Klausschichten in den Südkarpathen von Ion Simionescu. Wien, 1905.
 • Asupra calcarurilor sarmatice din Nordul Moldovei de Prof. Dr. I. Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Gobi S-r I. St. Rasidescu), 1909. (25,5 x 18,5). 11 p. cu il. (Extras din Anuarul Inst. Geologic al României vol. II, fasc. no. 2)
 • Asupra unui calcar sarmatic din nord-estul Moldovei (Über einen sarmatischen Kalk aus der nordöstlichen Moldau) de Dr. Ion Simionescu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1900. (26 x 18,5). 7 p. (Buletinul Societăţii de sciinţe din Bucuresci- România an. VIII no. 6).
 • Asupra câtorva pesci fosili din teritiarul românesc de Dr. Ioan Th. Simionescu, Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi. Şedinţa de la 27 Fevruarie 1904. (cu 2 stampe). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl, S-sor Ion St. Rasidescu), 1904. (28×20). 18 p., 2 f., 2 pl. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XII, p. 205-222).
 • Asupra Cretaceului superior din împrejurimile satului Baschioi (Notes sur le Neocretacee des environs de Baschioi-Dobrogea) de Prof. Dr. I. Simionescu. Bucureşti. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I, St. Rasidescu), 1910. (27 x 19,5). 11 p cu il. (Extras din Anuarul Inst. Geologic al României, anul III, fasc. I)
 • Asupra presenţei callovianului în Carpaţii Românesci de D-l I. Simionescu (Viena). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1898. (27 x 18,5). 5 p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci – România An VII, no. 1)
 • Die Barremfauna im Quellgebiette de Dîmbovicioara (Rumänien) [von] Ion Simionescu. Wien, Verlag der K. K. geolog. Reichsanstalt (Gesellschaf ts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (22,5 x 18). 4 p. (Separat-Abdruck aus der Verhandlungen der K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1897. nr. 6, p. 131-134)
 • Ce se poate învăţa de la un drum lung de Dr. I. Simionescu profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r loan St. Rasidescu), 1905. (15,5 x 11). 93[-95 ] p. cu il. 15 bani. (Biblioteca Societăţii Steaua no. 10)
 • Constituţiunea geologică a Ţermului Prutului din Nordul Moldavei de Dr. Ioan Simionescu. Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi Şedinţa de la21 Decemvrie1901. (Cu 6 figuri în text). Bucuresci (Inst. de Arte GraficeCarol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1902. (28×20). 28 p.50 bani. (Academia Româna, Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. VII p.27-54)
 • Contribuţiuni la Geologia Moldovei dintre Siret şi Prut de Dr. Ioan Th. Simionescu, Prof. Agregat la Universitatea din Iaşi; Şedinţa de la 28 Fevruarie 1903 (Cu 7 figuri în text). Bucuresci Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1903. (28 x 19); 45 p. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. IX p. 83-117)
 • Crida superioară şi Calcarul Litho-Amnium pe malul Prutului (Jud. Dorhoi) de Ioan Simionescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1897. (23 x 15,5). 8 p. (Extras din Arhiva no. 1 şi 2 din 1897)
 • Cunoştinţi folositoare Cărbunele de pămînt de Ion Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei Române. Cu 30 figuri în text. Bucureşti (Tip. Jockey-Club Ion C. Văcărescu), 1915. (19,5xl3,5). 72 p. cu il. 80 bani. (Casa Şcoalelor) (Biblioteca de popularizare a ştiinţei no. 6). II. Petrolul. Cu 22 figuri în text. Bucureşti, Inst. de Editură şi Arte Grafice Flacăra, 1916. (21 x 14). 72 p; cu il. 85 bani. (Casa Şcoalelor. Biblioteca de Popularizare a ştiinţei no. 7)
 • Descrierea câtorva fosile terţiare din nordul Moldovei de Dr. Ioan Simionescu. Prof. supl. de Geologie la Universitatea din Iaşi (Cu 2 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1901. (27 x 19). 25 p., 2 f., 2 pl. 1 leu (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi No. VI)
 • Didactica ştiinţelor naturale. Conferinţă ţinută la Universitatea din Iaşi de Dr. I. Simionescu, Profesor la Universitate, Conferenţiar la Seminarul Pedagogic universitar, Iaşi (Tip. Progresul A. Grunberg), 1908. [pe cop.: 1909]. (23,5 x 16). 50 p. (Biblioteca Pedagogică Universitară din Iaşi)
 • Din viaţa pământului de Ioan Simionescu, Profesor la Universitate din Iaşi, Membru al Academiei Române. Cu 45 figuri în text. Bucureşti (Tip. Jockey- Club Ion C. Văcărescu), 1916. (20,5 x 13,5). 69[-71] p. cu il. 1 leu. (Casa Şcoalelor) (Biblioteca de popularizare a ştiinţei no. 8)
 • Din viaţa Plantelor de I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Craiova (Tip. Ramuri), 1915. (19,5 x 13). 95[-97] p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Consinzeana no. 20-21)
 • Din vieaţa universităţilor franceze de Dr. I. Simionescu. Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1911. (23 x 16). 40 p. (Extras din Convorbiri Literare)
 • Elemente de geologie de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru corespondent al Academiei Române. Ed. I. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1908. (19,5 x 13). 1 f., 163 p. cu il., 1 h. 3,50 lei. II. Cu numeroase figuri în text şi o schiţă de hartă. Bucureşti, Editura librăriei Socec & Comp., 1914. (20 x 13,5). 200 p. cu il., 1 h.
 • Evoluţia culturii ştiinţifice în România. Discurs rostit la 24 Maiu (6 iunie) 1913 în şedinţa solemnă de Dr. I. Simionescu cu răspuns de Dr. L. Mrazec. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (27,5 X21). 47 p. 1 leu. (Academia Română. Discursuri de recepţiune XLI)
 • Excursiile, [de] I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg J. Göbl S-sori), 1912. (23,5 x 15,5). 11 p. (Extras din Natura. Iunie 1912)
  • O excursie în nordul Moldovei (Împrejurimile Broştenilor), [de] Prof. I. Simionescu. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte Grafice şi Editură, 1913. (21,5 x 14,5). 24 p. cu il.
 • Fauna cretacica superiora de la Urmos (Transilvania) de Dr. Ioan Simionescu (Cu 3 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göhl), 1899. (28,5 x 20,5). 38 p., 3 f. pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. IV)
 • La faune neocomienne du Bassin de Dimbovicoara par I. Simionescu, Docteur ès-sciences. Jassy (Imp. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1900. (24 x 16,5). 15 p. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy)
 • Geologia României. Literatură geologică. Consideraţiuni generale asupra tectonicei şi stratigrafiei României de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1906. (28 x 19,5). 52 p. 60 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XVIII p. 37-87)
 • Ichthyosaurierreste aus der Trias von Dobrogea (Rumänien) von Prof. Dr. I. Simionescu. Metglied der rumänischen Akademie. Bucarest, Librairies Socec & Co., C. Sfetea et Librairie Nationale (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23 x 16). p. 81-86 cu il. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique et l’Académie Roumaine 1-ère Année 1912/3 nr. 2 Paru le 6 jan. 1913 Extrait)
 • Jurasicul dela Cârjelor (Dobrogea) de Prof. I. Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sir Ioan St. Rasidescu), 1911. (26 x 18,5). 6 p. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Anul IV, 1910. Fascicola I)
 • Le jurassique de Dobrogea par Dr. I. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Iassy (Imprimerie Nationale Ioan I. Ionescu), 1909. (24 x 16,5). 18 p. cu il., 2 f. pl. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université; de Iassy)
 • Megalosaurus aus der Unterkreide der Dobrogea (Rumanien) Von J. Simionescu in Jassy. Mit I. Textfigur. S. 1. 1913, (22,5 x 14,5). p. 686-687 cu il. (Separat- Abdruck aus dem Centralblatt f. Min. etc. Jahrg. 1913, no. 21).
 • Memoriu de titlurile şi lucrările ce le posed trimis Ministerului de culte şi instrucţiuni publice, în vederea candidărei la catedre de geologie şi paleontologie de la Universitatea din Iaşi de I. Simionescu. Iaşi (Tip. Dacia P. Iliescu & D. Grossu), 1901. (21 x 13,5). 13 p.
 • Muzeul regional din Hârşova de Prof. I. Simionescu. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (29,5 x 21). 3 p. cu il., 1 f. pl. (Extras din Revista Ştiinţifică V. Adamachi vol. IV, no. 2)
 • Le néocretacé de Babadag (Dobrogea) par I. Simionescu, Membre de l’Académie Roumaine, professeur à l’Université de Jassy. Bucarest (Inst. d’Arts Graphiques Carol Göbl S-r Ion St. Rasidescu), 1913. (23,5 x 16). p. 67-72 cu il. (Academia Română) (Bulletin de la Section Scientifique de l’Académie Roumanie. II-ème année no. 2 1913/4. Extrait)
 • Nouile programe de Şt. Naturale, [de] Prof. Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul), 1908. (23 x 16). 8 p. (Extras din Revista Cultura Română nr. 6)
 • Note sur l’âge des calcaires de Cernavoda (Dobrogea), par Dr. I. Simionescu Professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Impr. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1906. (24 x 16). 3 p. cu il. (Annales scientifiques de l’Université de Jassy Tome IV, 1-ère Fasc. Extrait)
 • Note sur l’âge et le faciès des calcaires de Hârşova-Topul (Dobrogea) par I. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Iasi (Impr. Dacia Iliescu, Grossu & Comp.), 1907. (24 x 16). 5 p. (Extrait, Annales Scientifiques de l’Université de Jassy. Tome IV)
 • Note sur quelques Amonites du Néocomien français par Ion Simionescu. Docteur ès sciences (Avec une planche en phototypie). Grenoble (Impr. Allier Frères), 1899. (25 x 16). 1 f., 17 p., 1 pl. (Extrait des Annales de l’Université de Grenoble, t. XI, no. 3)
 • Noţiuni de geologie pentru scolele secundare inferiore cât şi pentru cei ce vor să înveţe fără profesor de Dr. Ioan Simionescu, Prof. agregat Ia Universitatea din Iaşi, Conferenţiar la Seminarul Pedagogic universitar. [Ed. 1]. Bucuresci, Editura Librăriei Socecu & Comp., 1902. (21,5 x 14). 77[-79] p. 1,75 lei. Ed. II. Bucureşti, Editura Librăriei Socecu & Comp. (Atelierele I. V. Socecu), 1905. (19,5 x 13). 103 p. cu il. 2,15 lei. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Co., (Atelierele Socec & Co.), 1908 (20 x 13). 127 p.
 • Noţiuni de zoologie şi botanică pentru clasa I-a secundară. Prof. agregat la Universitatea din Iaşi, Conferinţiar la Seminarul Pedagogic Universitar. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp., 1902. (20,5 x 14). 159 p. cu il. 2,50 lei. Ed. II Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp. (Atelierele I. V. Socecu), 1905. (20x 13). 200 p. cu il. 3,20 lei. Ed. III. Bucureşti, Editura Librăriei Socec & Comp. (Atelierele Socec), 1907. (21,5 x 13,5). 207 p. cu il. Ed. V., 1915. (Simionescu, I. Din viaţa, p. 96). Idem pentru clasa II-a secundară. 2,75 lei. (Simionescu. I. Noţiuni, cop. 4)
 • Ein Profil aus dem wordöstlichen Theile der Moldau (Rumänien) [von] I. Simionescu. Wien, Verlag der K. K. Geolog Reichsanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (25,5 x 18). 2 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K. K. Geolog. Reichsanstalt, 1897, nr. 11, s. 219-220)
 • Resturi de ichtyosaurieni in triasul din Dobrogea de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi, Membru al Academiei Române. Colaborator al Institutului Geologic. Cu 4 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göhl S-sori I. St. Rasidescu), 1913. (31 x 20,5). 4 p. cu il. 20 bani. (Academia Română) (Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXXV, p. 373-376)
 • Rolul dascălului român. Din cuvântarea ţinută la Cercul învăţătorilor adunaţi în Târgu- Cârcinov (Topoloveni) Muscel de Prof. D-r. I. Simionescu, Membru al Academiei Române, Secretar General al Ministerului Cultelor şi Instrucţiunii Publice. Câmpulung (Tip. şi Leg. de Cărţi Gheorghe N. Vlădescu), 1916. (23 x 16). 7 p.
 • Rolul educativ al ştiinţelor naturii, [de] Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul A. Grünberg), 1907. (23 x 16). 15 p.
 • Sahara de I. Simionescu, Membru al Academiei Române şi al Societăţii RegaleRomâne de Geografie, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Atel. grafice Socec & Co.), 1916. (24,5 X l6,5). 11 p. (Buletinul Societăţii Regale Române de Geografie XXXVII 1916 Extras)
 • Scrisoarea unui elev. O excursie, [de] I. Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Bucureşti (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1915. (23,5 x 16,5). 11 p. (Extras din Natura. 8, Maiu 1915)
 • Scurtă dare de semă asupra excursiunii din basinul Dâmboviciorei de D-l Ion Simionescu. Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Gobl), 1897. (27,5 x 19). 7. p. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci- România An VI, no. 5)
 • Soarta asistenţilor universitari, [de] Prof. Dr. I. Simionescu. Iaşi (Tip. Progresul), 1908. (23 x 15). 7 p.7. ~ Straturile jurasice dintre Hârşova şi Boasgic (Dobrogea). Cu 6 figuri si 2 tabele de Dr. Ioan Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu) 1909. (27,5 x 19,5). 35 p. cu il., 2 f. pl. (Extras din Anuarul Institutului Geologic al României Anul III 1909, Fascicola I)
 • Studii geologice şi paleontologice din Carpaţii Sudici Studii geologice asupra basinului Dâmbovicioarei. II. Fauna neocomionă din basenul Dâmbovicioarei de Dr. Ioan Simionescu (Cu 1 zincotipu şi 8 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice, Carol Gobl), 1898. (27,5 x 19). 131 p., VIII pl. 2 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. 11 p. 61-263). III. Fauna calloviană din valea Lupului (Rucăr) (Cu 3 tabele). Bucuresci (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl), 1899. (28 x 19,5). 42 p., 3 f., 3 pl. 1 leu (Academia Română, Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. III p. 189-230, 3 pl.) IV. Fauna jurasica din Bucegi. Şedinţa de la 7 Aprilie 1905 [la Universitatea din Iaşi]. (Cu 24 figuri în text şi 4 tabele litografiate). Bucuresci (Inst. de arte grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1905. (29 X 19,5). 42 p., 3 f., IV pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile fondului Vasile Adamachi, no. XIII, p. 223-263, 4 pl.)
 • Studii geologice şi paleontologice din Dobrogea Fauna cefalopodelor jurasice de la Hârşova de dr. Ioan Simionescu. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor Ion St. Rasidescu), 1907. (29×20,5). 98 p. cu il., 9 f., 9 pl. 1,50 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXI, p. 115-211). II. Lomelibranchiatele, gasteropodele, brachiopodele şi echinodermele din păturile jurasice de la Hârşova. Cu 71 figuri în text şi 7 tabele. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (29×20,5). 109 p. cu il., 7 f., 7 f. pl. 3 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXV, p. 355- 463). III. Fauna triasică de la Deşli-Caira (Dobrogea). Cu 1 tabelă şi 26 figuri în text. Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-r I. St. Rasidescu), 1910. (29×20,5). 30 p.cu il., 1 f., 1 f. pl. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi XXVI, p. 465-493). IV. Fauna triasică din Popina. La faune trisique de l’ île de Popina (Dobrogea). Cu 27 figuri în text. Bucureşti. (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1910. (29×20,5). 30 p. cu il. 1 leu. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi, no. XXVII, p. 495-524). V. Fauna triasică inferioară din Dobrogea (La faune du trias inférieur de Dobrogea). Cu 14 figuri în text (avec résumé francais). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1911. (29×20,5). 17 p. 50 bani (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXIX, p. 63-78). VI. Fauna amoniţilor triasici dela Hagighiol (Les ammonites triasiques delà Hagighol-Dobrogea). Cu 78 figuri în text şi 9 tabele. (Avec résumé en français). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1913. (29×20,5). 101 p. cu il., 9 f., 9 f. pl. 3 lei. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XXXIV, p. 271-370).
 • Sur l origine des Conglomérats verts du tertiare carpathique par J. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu), 1910. (28,5 x 20) ; Jassy (Imprimerie Nationale Ioan S. Ionescu), 1911. (23,5 x 16,5). 5 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy).
 • Sur quelques Points fossilifères du tries de Dobrogea par Dr. I. Simionescu, Professeur à l’Université de Jassy. Jassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu), 1910. (23,5 x 16,5). 7 p. (Extrait de la Revue: Annales Scientifiques de l’Université de Jassy).
 • Synopsis des ammonites néocomiennes (Infrovalongien (Berriasien)-Aptien (incl.)). Par Ion Simionescu, Docteur ès-sciences. Grenoble (Impr. Allier Frères), 1900. (23 x 16). 1 f., 69 p. (Extrait des Annales de l’Université de Grenoble, t. XII, no. 1)
 • Thynnus Albui. Un nou peşte fosil oligocen din muntele Cozla (Piatra-N.). (Avec résumé en français) de Dr. Ioan Simionescu, Profesor la Universitatea din Iaşi. Şedinţa dela 2 Decemvrie 1905. (Cu 1 figură în text şi 1 tabelă litografiată). Bucureşti (Inst. de Arte Grafice Carol Göbl S-sor I. St. Rasidescu), 1906. 6 p. cu il., 1 pl. 50 bani. (Academia Română. Publicaţiunile Fondului Vasile Adamachi no. XV, p. 321-325)
 • Über einige Ammoniten mit Erhalten Mundraum aus dem Neocom des Weissenbachgrabens bei Golling von Dr. J. Simionescu. Wien und Leipzig (Teschen. K.u.K. Hofbuchdruckerei Karl Prochaska), 1898. (34×25). 4 p. cu il. (Separat Abdruck aus Beiträge zur Paläontologie und Geologie Oesterreich-Ungarns und des Orients Band XI, Heft IV p. 207-210).
 • Über einige tertiäre säugetierreste aus der Moldau (Rumänien) von Dr. Ion. Simionescu. [Wien], Verlag der K. K. geolog. Reichanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei. Brüder Hollinek), [1904]. (25,5 x 19,5). 4 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K. K. geolog. Reichanstalt, 1904, nr. 3 S. 70-73)
 • Üeber die Geologie des Quellgebietes der Dîmbovicioara (Rumänien). Ion Simionescu. Mit 4. Zinkotypien im Text. Wien, Verlag der k.k. geologischen Reichsanstalt (Gesellschafts Buchdruckerei Brüder Hollinek), 1898. (25,5 x 18). 44 p. cu il. (Separat-Abdruck aus dem Jahrbuch der k.k. geolog. Reichsanstalt, 1898, Bd. 48, Heft 1, p. 9-52)
 • Üeber die Kellowayfauna von Valea Lupului den Südkarpathen Rumäniens [von] Dr. J. Simionescu. Wien, Verlag der k.k. geolog. Reichsanstalt (Gesellschafts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1898]. (26 x 18). 6 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der k.k. geolog. Reichsanstalt, 1898. nr. 17 u. 18, S. 410-415)
 • Üeber die ober-cretacische Fauna von Urmös (Seibenbürgen) [von] Dr. J. Simionescu. Wien, Verlag der k.k. geolog. Reichsanstalt (Gesellschaf ts-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1899]. (26 x 18). 8 p. (Separat-Abdruck aus den Verhandlungen der K.K. geolog. Reichanstalt, 1898. nr. 8 S 227-234)
 • Üeber die Unter-Cenomfauna aus den Kárpátién Rumäniens [von] Ion Simionescu. Wien, Verlag der K.K. geolog. Reichsanstalt (Gesellsdraits-Buchdruckerei Brüder Hollinek), [1897]. (25,5 x 18). 5. p. (Separate Abdruck aus den Verhandlungen der K.K. geolog. Reichsanstalt, 1897, nr. 14. S. 269-273)

  În colaborare:

 • Natura preliminară asupra straturilor fosilifere devonice din Dobrogea de Prof. Dr. I. Simionescu şi D. Cădere S. 1., [1908]. (26,5 x 18,5). 4 p.
 • Note preliminaire sur Une faune pontique de Moldavie par Dr. I. Simionescu et V. Theodorescu, Iassy (Imprimerie Nationale (Ioan S. Ionescu)), 1909. (24 x 16,5). 5 p. (Extráit de la Revue Annales Scientifiques de l ‘Université de Jassy)
 • Note sur 1a présence du paléozoique en Dobrogea par Prof. I. Simionescu et D. Cădere. Jassy (Typ. Nationale (Ioan S. Ionesco), 1908. (23 x 16,5). 1 f., p. 47-49. (Extrait de la Revue: Annales scientifiques de l’Université de Jassy)

Bibliografie:
Mărghitan, Liviu; Mitrea, Ioan. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Editura Vicovia, Bacău, 2008.

Bibliografia românească modernă (1831-1918), Vol. 1: R-Z, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1996.

https://ro.wikipedia.org/wiki/Ion_Th._Simionescu