Efectul de lupă. Câteva priviri asupra culturii contemporane -Teodor Baconschi

„Teologilor încruntați și schimnici, Teodor Baconschi face să le succeadă, în cultura noastră, zâmbetul urban și bine-crescut al teologului de lume. Deloc întâmplător, anume «râsului patriarhilor» i-a dedicat Baconschi, la începuturile sale, un studiu erudit şi savant. Scriitor fluent, condescendent şi aulic, el practică un umanism destins şi informat, cu gravităţi amuzate şi politeţi uneori persiflante, ce trădează un scepticism faţă de lume şi lucruri pe care calma şi statornica sa credinţă în ortodoxie, creştinism şi Biserică nu îl poate nici ascunde, nici înlătura. Fraza sa bine scrisă şi aşezată, închegată din toate încheieturile şi prinsă la patru ace cu toate încuietorile e frisonată de nervurile inteligent trasate ale calificativelor, care o pun în mișcare prin înțepăturile câte unui adjectiv când malițios, când amuzat, când glacial. Multe formulări sunt memorabile, în stilul clasic francez al contrastelor care scot caracterizarea din jocul anulărilor şi al contradicţiei. Prin sunetul său de fond, scrisul lui Baconschi sugerează o natură funciarmente serioasă, care însă, prin liniile ei melodice şi unele sunete mai înalte, aduce la lumina reflectoarelor, în plină scenă, un temperament jovial şi dispus la amuzamente. De aici armoniile atrăgătoare şi cantabile pe care scriitorul le scoate din mai toate subiectele sale, chiar și când sunt dificile. Îl ajută talentul diplomatic, care valsează elegant cu aporiile.” (H.-R. Patapievici)

Disponibilitatea titlului poate fi consultată aici: