ORTENSIA RACOVIŢĂ (BUZOIANU)

Profesoară de geografie

N. 18 iunie 1864, în Comăneşti, judeţul Bacău – m. februarie 1953. Fiica lui Théodore şi a Mariei (n. Costantinidy) Keminger. Absolventă a secţiei normale de la Azilul „Elena Doamna” din Bucureşti.

Repere biografice:

– octombrie 1885: a obţinut prin concurs catedra de geografie de la Externatul secundar de fete Nr. 1 din Bucureşti.

– 5 decembrie 1885: s-a căsătorit cu Alexandru Davila (1862-1929), cu care a avut doi copii (Carol, n. 1886 şi Tudor, n. 1889). Despărţită de acesta după trei ani, s-a recăsătorit cu Dumitru Racoviţă, şeful de cabinet al lui Titu Maiorescu, care a murit însă după doi ani.

– mai 1889: a obţinut titlul de profesoară definitivă de geografie.

– 1891: l-a cunoscut pe Alexandru Odobescu (1834-1895), directorul Școlii Normale Superioare din București (numele ei a fost asociat cu sinuciderea acestuia).

–  martie 1892: Societatea Geografică Română i-a acordat un premiu, de 1000 lei, pentru lucrarea „Dicţionarul judeţului Bacău”.

– 10 iulie 1892: prin Decretul Regal nr. 476, a fost decorată cu medalia „Bene Merenti”, cl. a II-a, pentru studii geografice.

– 1895: a fost numită directoare a Externatului secundar de fete Nr. 2 din Bucureşti şi s-a căsătorit cu Gheorghe Buzoianu (1859-1906), profesor de geografie şi istorie la Liceul „Mihai Bravul” din București, autor de manuale, scriitor şi publicist.

– noiembrie 1895: s-a transferat la Externatul de fete din Botoşani. Din septembrie 1912 şi până la ieşirea la pensie (1 noiembrie 1918), a fost directoarea acestei şcoli. La Botoșani, s-a implicat în viața culturală, în activități caritabile și educative, a ţinut conferinţe, a colaborat la gazetele şi revistele locale.

Volume publicate:

 • Carte de lecturi literare şi ştiintifice pentru Clasa II-a a Şcolilor Profesionale de Fete, de Ortenzia Buzoianu. Lucrare cu 100 de clişeuri şi 3 hărţi colorate. Imprimată în 3000 de exemplare. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. 255 p.
 • Carte de lecturi literare şi ştiinţifice pentru clasa IV-a a scoalelor profesionale de fete (Cursul de limba română), de Ortenzia Buzoianu, Directoare şi profesoară în Botoşani (Lucrare în conformitate cu programa analitică din Monitorul Oficial Nr. 7 din 29 Iunie 1904). Cu 6 hărţi colorate şi 40 clişee (Aprobată în sesiunea din Iunie 1915 cu nr. 265 din 21 Aprilie 1915). Imprimată în 2000 de exemplare. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice C. Sfetea), 1915. (20 x 13). 160 p. 3 lei.
 • Continentele, pentru usul claselor secundare, cu numeroase figuri în text. Africa. [De] O. G. Buzoianu. Ediţie nouă. Botoşani (Noua Imprimerie Moldova de Sus), 1897. (21 x 14). 250 p. cu il. 2,50 lei
 • Curs de geografie, [de] Ortensia Buzoianu-Racoviţă (Davila). Cunoştinţa generală a Pământului, a productelor şi a locuitorilor lui. Ed. II, revedută, completată şi redactată dupe un plan adaptabil la programa ori cării şcoli din învăţământul secundar, clasic, real şi special. Partea I. Geografia matematica. Cu 47 figuri în text. Bucuresci (Stabilimentul Grafic I. V. Socecu), 1893. (21 x 13,5). 204 p. cu il.
 • Dicţionar geografic al judeţului Bacău, de Ortensia Buzoianu-Racoviţă. Lucrare premiată de Societatea Geografică Română, în şedinţa adunării generale de la 4/16 Martie 1892. Premiul Alteţei Sale Regale Princepelui Ferdinand. Bucuresci (Stabilimentul grafic I. V. Socecu, 1895). (22,5 x 16). XVI, 599 p.
 • Elemente de Geografie generală pentru clasa I secundară cu numeroase figuri în text. Ed. nouă, de O. G. Buzoianu. Botoşani (Noua Impr. Moldova de Sus), 1897. (20,5 x 13). 187 p. cu il. 1,75 lei.
 • Europa pentru usul claselor secundare. [De] O. G. Buzoianu. Ed. I. Botoşani, Editura Impr. Moldova de Sus, 1897. (18,5 x 12). 279 p. 3 lei.
 • Geografia Judeţului Bacău, pentru clasa II primară, de Ortensia Buzoianu-Racoviţă. Cu 58 figuri în text. Bucuresci (Stabilimentul grafic I. V. Socecu), 1895. (26,5 x 20). 51 p. cu il. 1 leu.
 • Geografia Judeţului Bacău, pentru clasa II primară, de Ortensia Buzoianu-Racoviţă. Carte aprobată de Ministerul Instrucţiunei Publice cu decizia No. 14214, seria A din 30 Septemvrie 1895. Cu numeroase figuri şi schiţe în text. Botoşani (Editura Impr. Moldova de Sus), 1897/98. (24,5 x 19,5). 36 p. cu il. 1 leu.
 • Geografia Judeţului Bacău, pentru clasa II primară, de Ortensia Buzoianu. Cu numeroase figuri şi schiţe în text. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1901. (25,5 x 20). 32 p. cu il. 1 leu.
 • Geografia Judeţului Bacău, pentru clasa II primară, de Ortensia Buzoianu. Reaprobată în 1896 şi prelucrată după programa nouă, decretată prin Monitorul Oficial din 6 Iunie 1903. Cu 49 figuri şi schiţe în text. Bucuresci (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl). 1903. (25 x 20). 32 p. cu il. 1 leu.
 • Geografia clasei II-a primare urbane şi diviziei a II-a, anul I a şcoalelor rurale din Judeţul Bacău, de Ortenzia Buzoianu. Text-Atlas. Carte aprobată şi lucrată după programa în fiinţă şi după noua lege pentru organizarea comunelor rurale. Cu 57 figuri şi 2 hărţi. Tipărită în 3100 exemplare. Bucureşti, Editura Libr. H. Steinberg (Tip. Gutenberg, Joseph Göbl), 1905. (26 x 20). 48 p. cu il., 1 h. 1 leu.
 • Primul congres didactic de geografie ţinut la Iaşi în Maiu 1904. [De] Ortensia Buzoianu. Bucureşti. (Atel. grafice IV. Socecu), 1905. (24,5 x 16,5). 63 p.

În colaborare:

 • Carte de lecturi literare şi ştiinţifice pentru clasa III-a a Şcoalelor Profesionale de fete (Cursul de limba română). De Ortenzia Buzoianu, Directoarea externatului secundar din Botoşani. Diplomata Ateneului „Elisabeta” de la Azilul „Elena Doamna”, [şi] A. Iacobeanu, Doctor în Drept, Licenţiat în Litere. Carte reaprobată de Onor. Minister cu adresa No. 221 din 31 Mai 1913 pe un nou period de 5 ani. Ed. III cu 30 de figuri si 3 hărţi. Botoşani (Tip. Reînvierea, Segali & Marcu), 1913. (20 x 13). 160 p. cu il., 1 f. cuprins, 4 h.
 • Carte de studii, pentru clasa a II-a a şcoalelor profesionale de fete (Curs de limba română), de Ortenzia Buzoianu şi A. Iacobeanu. Carte reaprobată de Onor. Minister, pe timp de 5 ani, cu No. 359 din 28 April 1910 Ed. II. Cu 87 de figuri şi 5 hărţi. (Imprimată în 3000 de exemplare). Botoşani (Tip. Reînvierea, Segali &Marcu), 1910. (20 x 12,5). 278 p.
 • Curs elementar de economie casnică, pentru usul şcoalelor secundare de fete, de Dr. Ermina Kaminski şi Ortensia Buzoianu. Botoşani, Editura Impr. Moldova de Sus, 1897. (18,5 x 12). 1 f., XI, 121 p. 2,50 lei.

(extras din „Bibliografia românească modernă”, vol.1 (A-C), Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984).

Volumul „Dicționar geografic al județului Bacău” a fost reeditat, în anul 2018, de Biblioteca Judeţeană „C. Sturdza” Bacău. „Super-elegantă și, parcă, sfidătoare, sobră, riguroasă și neașteptată, tipărită la Editura Bibliotecii „C. Sturdza“ Bacău la propria aniversare (i-aș zice Bibliotecă Princiară), această carte, de circa șase sute de pagini, este oglinda ținutului nostru de la interferența veacurilor XIX-XX, așezată în fața noastră, cu toate cele vreo două mii cinci sute de repere topice (sate, târguri, orașe, comune etc.), privite istoric, economic, etnografic și geografic de către profesoara care, la 28 de ani, era premiată de Academia Română printr-o comisie de prestigiu, alcătuită din G. I. Lahovari, Gr. Tocilescu, M. Brătila. Descrierile, narațiunile istorice, tabelele și statisticile, indicele și extrasele, toate la un loc, respiră un aer academic de mare ținută, împreună cu Precuvântarea autoarei ce indică sursele și modalitățile de lucru.” (Grigore Codrescu, „Celebritatea unei femei frumoase”, în revista Cadran cultural, nr. 1, 2019, p. 25).

Dintre cărțile Ortensiei, cea mai importantă, neegalată nici astăzi, este «Dicționarul geografic al județului Bacău», lucrare premiată de Academia Română, ceea ce echivalează cu o performanță într-o lume eminamente masculină, plină de prejudecăți referitoare la locul femeii în societatea românească și mai ales în spațiul academic. (…) Așa cum mărturisește în «Precuvîntare», autoarea a fost mînată de dragostea pentru locurile natale și de sentimentul datoriei, ceea ce spune foarte multe despre loialitatea unei tinere dintr-o familie de străini stabiliți în Moldova, dar care s-au integrat organic, dedicîndu-și activitatea țării care i-a primit: «Pote că n’ași fi îndrăznit să întreprind o așa anevoiosă lucrare, dacă n’ași fi fost însuflețită de dragostea ce tot omul are către pămentul seu de naștere. Născută, crescută și alintată din copilărie în ținutul Bacăului, mare plăcere a fost pentru mine să descriu locurile pe care le-am călcat încă din versta mea cea mai fragedă, pe lîngă dorința ce am avut să contribui, cu puținele-mi cunoștințe, la scopul ce urmărește Societatea Geografică, de a întocmi un dicționar complet al pămîntului românesc»” (Adrian Jicu, „Studiu introductiv. Ortensia Racoviță, o femeie în țara bărbaților”, în vol. Dicționar geografic al județului Bacău, ediţie anastatică, Editura Bibliotecii „C. Sturdza” Bacău, 2018, colecţia „Genius loci”).