GRIGORE GRIGOROVICI

Ziarist

N. 1882, în Răcăciuni, judeţul Bacău – m. februarie 1944, la Bacău.

Activitate jurnalistică:

– „Curierul Bacăului. Ziar de interese locale” (6 dec. 1915 – 25 iun. 1916). Apare duminica, 88 x 33, 4 p., 10 bani. Fondator al ziarului.

– „Bacăul. Ziar agricol, industrial, comercial şi al intereselor generale” (27 apr. 1924 – 31 ian. 1944). Apare duminica, 58 x 40, 2 p., 2 lei. Fondator al ziarului. „Părinţii care i-au dat viaţă. fondatorii acestui ziar sunt d-nii: Const. Paşalega, director şi proprietar; Grigore Grigorovici, prim-redactor şi George Ţintă, administrator […]. După scurt timp de la apariţia acestui ziar şi pentru că începuseră lovituri de moarte contra lui, d. Gr. Grigorovici şi mai apoi d. George Ţintă s-au retras pentru că erau funcţionari publici” (în vol. Bacăul din trecut şi de azi”, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933, p. 25).

– „Moldova. Ziar săptămânal, independent, de informaţiuni, reportaj şi propagandă culturală” (16 mai 1937 – 9 oct. 1944). 58 x 40, 4 p., 2 lei. Administrator, în perioada 14 apr. 1941 – 20 dec. 1943. „Gr. Grigorovici este unul dintre puţinii supravieţuitori care, biruind furturile şi naufragiile, a stat neclintit alături de cârmacii «Moldovei», dând suflet din sufletul său, dând tot ce a putut da pentru îndelungata trăire a acestui ziar” (Ştefan Mohor).

– Ziarist corespondent al ziarelor bucureştene: „Minerva”, „Dacia”, „Universul” (1919-1934).

– Membru fondator al Asociaţiei Presei din Bacău.

Autor al volumului Bacăul din trecut şi de azi (culegeri monografice), Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933 [pe copertă 1934], 216 p.

După mulţi ani de muncă, am terminat o lucrare monografică intitulată «Bacăul din trecut şi prezent», care cuprinde oamenii de seamă ce i-a avut Bacăul, evoluţia oraşului Bacău în toate domeniile: edilitar, comercial, industrial, cultural, politic, ziaristic etc., etc., având peste 150 de pagini, cu numeroase clişee fotografice de persoane, clădiri, străzi, vederea generală a Bacăului şi din împrejurimi. Lucrarea o prezint Onoratei Primării a municipiului Bacău, cu rugămintea ca având în vedere că subsemnatul sunt un om sărac, să fie tipărită la imprimeria Municipiului Bacău, bineînţeles, după ce o comisiune desemnată de dumneavoastră o va cerceta, cunoscând că această modestă lucrare o închin Domnului Mihail Văgăonescu, Primar şi Deputat.” (Gr. Grigorovici, în memoriul depus la Primăria Bacău, pe 27 aprilie 1933, publicat în vol. Emil Prato. Ochiul magic al Bacăului de Mihai Ceucă şi Iulian Bucur, Editura Bibliotecii „C. Sturdza”, Bacău, 2018, p. 189-190).

Fără să am pretenţia că am cuprins în aceste pagini tot ceiace se putea scrie despre interesantul nostru ţinut, în lipsă de material documentar mai bogat, care lipseşte şi celor mai reputate biblioteci şi arhive, am adunat aici tot ce s’a putut aduna, rămânând cercetătorilor şi specialiştilor să adauge cât vor putea rnai mult, pentru cunoaşterea cât mai bine a trecutului acestei destul de vechi şi importante localităţi din România Mare. Dându-mi seama că, propriu zis, o monografie nu poate fi opera unui singur ins, or cât de înzestrat ar fi, totuşi m’am străduit să dau la lumină această lucrare, nu pentru dorinţa de a deveni autor, ci pentru a contribui la complectarea cât mai multor cunoştinţe despre trecutul şi prezentul ţinutului Bacăului. Bazat pe sprijinul ce l-am avut dela toţi factorii culturali şi administrativi locali, cărora m’am adresat, am putut culege şi înregistra tot ceiace se vede cuprins în această lucrare, iar din partea Administraţiei Primăriei Municipiului Bacău, am avut cel mai larg sprijin moral şi material, fără de care această lucrare n’ar fi putut vedea lumina tiparului. Mulţumind tuturor celor ce m’au ajutat în orice chip, cu resursele şi cunoştinţele lor, prezint această lucrare marelui public şi în special băcăoanilor, încredinţat că munca mea va fi primită cu sentimentul datorit oricărei iniţiative cinstite, promiţând că, pe măsură ce-mi voi procura noui isvoare de cunoştinţe, nu voi întârzia să dau la iveală altă ediţie cât mai complectă sub toate aspectele.” (Gr. Grigorovici, în vol. Bacăul din trecut şi de azi, Tipografia Primăriei Municipiului Bacău, 1933, p. 215-216).