VILICĂ MUNTEANU

Istoric, arhivist

N. 24 februarie 1951, în satul Negoieşti, comuna Borzeşti (azi, comuna Ştefan cel Mare), judeţul Bacău.
Studii: Şcoala Generală nr. 1 din Oneşti, Liceul din Târgu Ocna (azi, Colegiul Naţional „Costache Negri”), Liceul nr. 1 din Oneşti (azi, Colegiul Naţional „Grigore Moisil”); Facultatea de Istorie-Filosofie a Universităţii „Al. I. Cuza” din Iaşi (1971-1975).
Activitate profesională: arhivist la Direcţia Generală a Arhivelor Statului din Bucureşti (1975-1977); arhivist şi arhivist principal la filiala judeţului Bacău a Arhivelor Statului (1977-1989); director, în perioada 1 august 1989 – 24 februarie 2016.
În anul 1992 iniţiază construcţia noului sediu al instituţiei; clădirea a fost inaugurată pe 14 decembrie 1995; în aprilie 1996, instituţia a primit denumirea Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale.

Lucrări publicate:

 • Cartea veche românească în bibliotecile documentare ale Arhivelor Statului. Catalog, Bucureşti, 1985 (colaborator);
 • Îndrumător în Arhivele Statului, vol. II, Bucureşti, 1989 (coautor);
 • Judeţul Bacău, Iaşi 1996 (coautor);
 • Prefectura judeţului Bacău – trecut şi prezent, Bacău, 1996;
 • Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale – 50 de ani de activitate, Bacău, 2001;
 • Direcţia Judeţeană Bacău a Arhivelor Naţionale. Semicentenar (culegere de studii şi articole), Bucureşti, 2002 (redactor coordonator şi coautor);
 • Contribuţia judeţului Bacău la susţinerea Războiului de Independenţă (ediţie de documente), Bacău, 2002 (coautor);
 • Personalităţi, instituţii şi societăţi în relaţie cu istoria şi retrologia agrară a judeţului Bacău, Oneşti, Ed. Magic Print, 2007 (coautor);
 • Satul românesc în context european, Oneşti, Ed. Magic Print, 2007 (redactor coordonator şi coautor);
 • Enciclopedia judeţului Bacău, ediţia I, Bacău, Ed. Agora, 2007 ; ediţia a II-a, 2008 (coautor);
 • Comuna Dămieneşti de pe Siretul Mijlociu: pagini de istorie de Ioan Ungureanu, Oneşti, Ed. Magic Print, 2011 (prefațator);
 • Dumitru Zaharia la 85 de ani: profesor, arhivist, istoric, Sfântu Gheorghe, Ed. Eurocarpatica, 2011 (prefațator);
 • Românii în dezbaterile Congresului secuiesc din 1902. Premise, deziderate şi reverberaţii, Oneşti, Ed. Magic Print, 2011 (îngrijitorul ediţiei);
 • Cronica unei mari familii băcăuane. Boierii Lecca de Dumitru Lecca, Onești, Ed. Magic Print, 2012 ; ed. a II-a, 2020 (prefațator);
 • Mărturisiri… Constantin Popa la 65 de ani, Oneşti, Ed. Magic Print, 2014 (îngrijitorul ediţiei);
 • Drumuri spre împlinire. Ultima promoţie cu unsprezece clase a Liceului „Alexandru Vlahuţă” Podu Turcului la 50 de ani (1967-2017), Oneşti, Ed. Magic Print, 2017 (redactor şi tehnoredactare);
 • Bicentenarul nașterii lui Ion Ionescu de la Brad (Lucrările celui de-al XXVI-lea Simpozion Naţional de Istorie şi Retrologie Agrară Bacău, 22-24 iunie 2018), Oneşti, Ed. Magic Print, 2018 (coautor);
 • Un om în oglinda cuvintelor: Constantin Popa – 70, Oneşti, Ed. Magic Print, 2018 (îngrijitorul ediţiei).

A publicat circa 150 de studii, articole şi recenzii în reviste de specialitate şi de cultură: Acta Bacoviensia, Ateneu, Bacăul eroic, Buletinul informativ, Buletin ştiinţific, Carpica, Context, Îndrumător bisericesc, misionar şi patriotic, Jurnal insignografic, Pro Patria, Revista Arhivelor, Viaţa băcăuană, Vitraliu (supliment Museum), Zargidava ş.a.
Redactor-şef al revistei Acta Bacoviensia. Anuarul Arhivelor Naţionale Bacău (din 2006); redactor al revistei Buletin ştiinţific. Societatea de Istorie şi Retrologie Agrară din România, Filiala Bacău (din 2003).
A susţinut peste 300 comunicări ştiinţifice la sesiuni de comunicări, simpozioane interne şi internaţionale şi numeroase expuneri pe diferite teme de istorie şi arhivistică.
Membru fondator al Asociaţiei Generale a Arhiviştilor din România (1991), al Asociaţiei Naționale „Cultul Eroilor”, filiala Bacău (1991) şi al Societăţii de Istorie şi Retrologie Agrară din România, filiala Bacău (1991, preşedinte din 2003).
În anul 2015, a apărut volumul omagial Vilică Munteanu – arhivist, istoric, colecționar la 65 de ani, editat de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, în colecţia „Profesioniştii noştri”, ediție îngrijită de Mihaela Chelaru și Ioan Lăcătușu (Ed. Magic Print, Ed. Eurocarpatica; Oneşti, Sfântu Gheorghe, 895 p.).