GHEORGHE PLATON

Istoric, academician

N. 26 februarie 1926, în Buhuşi, județul Bacău – m. 24 ianuarie 2006, la Iaşi.
Studii: Facultatea de Litere, secția Istorie a Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi (1946-1950). Doctor în ştiinţe istorice cu teza Situația și lupta maselor populare din Moldova în preajma și în timpul anului revoluționar 1848, la Universitatea din Cluj (1969).
Activitate didactică: preparator (1950), asistent (1950-1960), lector (1960-1970), conferenţiar (1970-1974), profesor universitar (1974-1996) la Facultatea de Istorie din Iași.
Şef al Catedrei de Istoria Românilor (1973-1983, 1989-1991). Profesor consultant (1996-2006).
Titluri onorifice: „Profesor evidenţiat” (1984), „Profesor emerit” (1998). „Doctor Honoris Causa” al Universităţii din Angers (Franţa) (1998), al Universităţii din Craiova (1999) şi al Universităţii din Suceava (2002).
Cetăţean de Onoare al oraşelor Bârlad şi Buhuşi şi al comunei Bălţăteşti (Neamţ).
Membru corespondent al Academiei Române (1990), membru titular (1993). Secretar al filialei Iaşi a Academiei Române (1990-2000).
Membru al Consiliului Național al Istoricilor din România, al Societății de Științe Istorice, al Comisiei de Istorie a Relațiilor Internaționale de la Milano și președinte al Comisiei mixte de istorie româno-polone a Academiei Române.
Premii: Premiul II al Ministerului Educaţiei şi Învăţământului (MEI) pentru activitatea ştiinţifică (1968), Premiul „Nicolae Bălcescu” al Academiei Române (1975).
Activitate publicistică: a desfăşurat o intensă şi rodnică activitate de cercetare, concretizată în peste 300 de titluri de monografii, manuale, culegeri de documente, la care se adaugă peste 250 de articole.

Volume publicate:

 • Din lupta marii boierimi pentru acapararea de noi pământuri în prima jumătate a secolului al XIX-le. Balta Brateșului. Bucureşti, Editura Academiei R. P. R., 1955.
 • Comisiile de revizie din Moldova şi activitatea lor în anii 1830-1831. București, Editura Academiei, 1957.
 • Contribuţii la cunoaşterea situaţiei locuitorilor din regiunea Balta Brateşului, în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 1957.
 • Cu privire la pribegirea locuitorilor din Moldova în anul 1834. Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 1958.
 • Cu privire la dezvoltarea pieței interne în Moldova în preajma Regulamentului Organic. Iaşi, Editura Universităţii Alexandru Ioan Cuza, 1959.
 • Frămîntări ţărăneşti în Moldova în preajma Unirii. Bucureşti, Editura Academiei R.P.R., 1960.
 • Cu privire la evoluţia rezervei feudale în Moldova de la sfîrşitul sec. al XVIII-lea pînă la legea rurală din 1864. Bucureşti, 1963.
 • Una din formele de luptă a maselor ţărăneşti împotriva exploatării feudale din Moldova în preajma şi în timpul Revoluţiei de la 1848. Fuga peste hotare. Bucureşti, Direcţia Generală a Arhivelor Statului, 1963.
 • Contributions à la connaissance des mouvements sociaux et politiques antérieurs à l’année révolutionnaire 1848 en Moldavie. Bucureşti, Editura Academiei R.S.R, 1965.
 • Populaţia tîrgului Huşi în prima jumatate a secolului al 19-lea. Observaţii privind structura socială şi provenienţa. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1965.
 • Izgonirea ţăranilor răzvrătitori de pe moşii. Contribuţii la cunoaşterea frământărilor ţărăneşti din Moldova în prima jumătate a secolului al XIX-lea, Analele ştiinţifice ale Universităţii „Al. I. Cuza” Iaşi, 1966. (Premiul Ministerului Educaţiei şi Învăţământului).
 • Situaţia maselor populare din Moldova în preajma şi în timpul anului revoluţionar 1848, 2 Vol. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1966, 1967.
 • Din corespondenţa lui Ion Maiorescu cu Timotei Cipariu. Iaşi, 1968.
 • Informaţii noi privind teritoriul şi populaţia Dobrogei în prima jumătate a secolului al XIX-lea. Iaşi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1968.
 • Probleme privind mişcarea revoluţionară de la 1848 din Moldova. Bucureşti, 1968.
 • Materiale privind industria oraşului Iaşi în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi la începutul secolului al XX-lea. Iaşi, 1969.
 • Complotul lui Ioniță Popovici din Moldova din anul 1839. Iași, Muzeul de Istorie a Moldovei, 1970.
 • Populaţia oraşului moldovenesc la mijlocul secolului al XIX-lea. Bacău, Muzeul de Istorie Bacău, 1970.
 • Despre programul naţional al Revoluţiei de la 1821. 150 de ani de la revoluţia naţională condusă de Tudor Vladimirescu. Iaşi, 1971.
 • Din domnia lui Alexandru Ioan Cuza. Documente din arhivele belgiene. Iaşi, 1972.
 • Consideraţii privind situaţia României în preajma aderării la Tripla Alianţă.
 • Nicolae Suţu şi Unirea Principatelor. Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1972.
 • Populaţia oraşului Iaşi de la jumătatea secolului al XVIII-lea pînă la 1859. Cluj, 1972.
 • Alexandru Ioan Cuza – la 100 ani de la moarte. Iaşi, Editura Universităţii Al. I. Cuza, 1973.
 • Cuza Vodă. In memoriam. Culegere de studii cu ocazia împlinirii unui secol de la moartea domnitorului. Iaşi. Junimea, 1973 (în colab.)
 • Dimitrie Cantemir cărturarul şi patriotul. Iaşi, Universitatea Al.I. Cuza, 1973.
 • Domeniul feudal din Moldova în preajma revoluţiei de la 1848, Iaşi, Junimea, 1973 (premiul „N. Bălcescu” al Academiei Române în 1975).
 • Ecoul internaţional al Unirii Principatelor Române. Iaşi, Junimea, 1973.
 • Lupta românilor pentru unitate naţională 1855-1859. Ecouri în presa europeană, Iaşi, Junimea, 1974.
 • Masele în revoluţia română de la 1848. Bucureşti, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.
 • Rădăcinile istorice ale revoluţiei române de la 1848. Iaşi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1974.
 • Un diplomat belgian despre Unirea Principatelor. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1974.
 • Afirmarea suveranităţii României în preajma războiului din 1877-1878. Mărturii din arhivele diplomatice ale Belgiei. Bucureşti, Editura Academiei R. S. R., 1975.
 • Carpaţii în istoria poporului român. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1975.
 • Noi date privind ecoul şi implicaţiile luptei românilor pentru unitate naţională. Iaşi, 1976.
 • Independenţa. Lupta milenară a poporului român. Culegere de studii. Iaşi, Junimea, 1977 (coord.)
 • La  voie des Roumains vers l’independance, Bucarest, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1977 (ediţii în limba engleză şi rusă)
 • Desăvârșirea unității de stat – principal obiectiv al politicii românești, în a doua jumătate a secolului al XIX-lea și la începutul secolului al XX-lea. Iași, Editura Academiei R.S.R., 1978.
 • L’Union des Principautés Roumaines, Bucarest, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1978 (ediţii în limba engleză şi germană), (1980, ediţie adăugită).
 • Revoluţia de la 1848 în Moldova – început şi parte organică a revoluţiei generale a Românilor. Bacău, 1978.
 • Revoluţia de la 1848 în Moldova – locul său în cuprinsul general al revoluţiei româneşti. Iaşi, 1978.
 • 1859 – L’union des Principautés Roumaines. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1979.
 • Unirea Principatelor în conştiinţa europeană. Noi mărturii din presa timpului. Iaşi, 1979.
 • 1859 – Vereinigung der Rumänischen Fürstentümer. Bukarest, Wissenschaftlicher und Enzyklopädischer Verlag, 1980.
 • Geneza Revoluţiei române de la 1848. Introducere în istorie modernă a României, Iaşi, Junimea, 1980 (ediţia a II-a, 1999).
 • Istoria modernă a României. Compendiu. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1980.
 • Istoria oraşului Iaşi. Iași, Junimea, 1980.
 • Moldova în perioada 1828-1848. Consideraţii generale. Iaşi, Muzeul de Istorie a Moldovei, 1980.
 • Noi cercetări cu privire la relaţiile României cu Puterile Centrale. Iaşi, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1980 .
 • România în relaţii internaţionale: 1815-1853. Iaşi, Junimea, 1980.
 • România în relaţiile internaţionale: 1699-1939, Iaşi, Junimea, 1980.
 • Istoria modernă a României. I (1821-1878); Vol. II (1878-1918). Iaşi, 1981, 1982.
 • Documente polone privind situaţia din Principatele Române în preajma revoluţiei de la 1848. Iaşi, 1981-1982.
 • Mihail Kogălniceanu – ctitor al României moderne,
 • Revoluţia din 1821. Opinii în jurul unei controverse. Cluj-Napoca, 1982.
 • Dezbateri istoriografice. Vol. I: Forţa ideii de unitate în istoria românilor. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1983.
 • Profesorului Constantin Cihodaru la a 75-a aniversare. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1983.
 • Realităţi din Principatele Române în vremea Regulamentului Organic în arhivele Belgiei. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1983.
 • Unitatea în Revoluţia de la 1848. Idee și acţiune. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1984.
 • Unirea Principatelor Române. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 1984.
 • Formarea şi afirmarea naţiunii române. Cursurile de vară internaţionale, 1-21 iulie 1985. Iaşi, Universitatea Al. I. Cuza, 1985.
 • Istoria modernă a României. Bucureşti, Editura Didactică și Pedagogică, 1985
 • Istoria Universităţii din Iaşi, 2 vol. Iaşi, Junimea, 1985, 1986.
 • Le liberalisme roumain au XIX e siecle: emergence, etapes, formes d’expressions. Iași, Editura Academiei R.S.R., 1985.
 • Universitatea din Iași în istoria României Moderne. Iași, Editura Academiei Republicii Socialiste România, 1985.
 • Universitatea din Iași, simbol la spiritualității românești. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1985.
 • Revoluţiile române de la 1821 şi 1848 şi problema independenţei naţionale. Context naţional si internaţional. Iaşi, Universitatea Alexandru Ioan Cuza, 1986
 • Revoluţia română de la 1848 în viziunea presei europene. Iaşi, 1986.
 • Universitatea din Iaşi 1860-1985. Dezvoltarea ştiinţei. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1986.
 • Cultul valorii la Universitatea din Iaşi. Documente privind promovarea profesorilor. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1987.
 • Noi informații cu privire la călătoria în Principate a lui Blondel von Cuelehroeck, ministrul Belgiei la Constantinopol (1856-1857). Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1987.
 • 1866 – începutul Revoluţiei pentru Independenţă. Ecouri în presa europeană. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1988.
 • O personalitate controversată a istoriei noastre moderne: Domnitorul Mihail Sturdza. Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988.
 • Principatele Române în relaţiile internaţionale în perioada Regulamentului Organic. Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1988.
 • Revoluţia de la 1848 în Moldova. Noţiuni preliminare. Excurs bibliografic. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1988.
 • Structura proprietăţii funciare în Moldova la mijlocul secolului al XIX-lea. Iaşi, Junimea, 1988.
 • Evoluţie şi revoluţie în dezvoltarea României moderne. Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1989.
 • Un memoriu muntean din epoca luptei pentru făurirea statului naţional. Iaşi, Universitatea „Al.I. Cuza”, 1989.
 • Unitatea românească, de la stare de conştiinţă la realitatea politică. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1989.
 • Conştiinţa naţională românească, vol. I-II. Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1990, 1992.
 • Intrarea României în Primul Război Mondial – premisele opţiunii. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
 • Le Développement de la société roumaine à l’époque moderne – entre déterminisme géopolitique et effort national. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
 • Spre desăvârşirea unităţii naţionale de la „Unirea cea mică” la Marea Unire. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1990.
 • Unitatea – idee şi acţiune în epoca modernă. Iaşi, 1990 .
 • Mihail Kogălniceanu şi istoria naţională. Bucureşti, Editura Academiei Române, 1991.
 • Românii în secolul al XIX-lea. O perspectiva asupra dezvoltării. București, Editura Academiei Române, 1991.
 • 24 ianuarie 1859 („Unirea cea mica”) – moment hotărâtor pe calea luptei românilor pentru desăvârșirea unității naționale. București, Editura Academiei Române, 1992.
 • Mihail Kogălniceanu (1817-1891): istoricul şi omul politic. Iaşi, Universitatea „Al. I. Cuza”, 1992.
 • Mișcarea Memorandistă în perspectiva istoriei. Însemnatate și semnificație românească. București, Editura Academiei Române, 1992.
 • Personalitatea lui Alexandru Ioan Cuza în documente diplomatice şi în presa europeană. Craiova, Editura Academiei Române, 1992.
 • Unitatea româneasca – de la stare de conștiintă la realitate politică. București, Editura Academiei Române, 1992.
 • Cum s-a înfăptuit România modernă. O perspectivă asupra strategiei dezvoltării. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1993 (în colab.)
 • Moldova şi începuturile revoluţiei de la 1848, Chişinău, Universitas, 1993.
 • Principatele române între Scylla Crucii si Charibda Semilunii. Soluții politice ale „problemei românești” la sfârșitul Revoluției de la 1848. București, Editura Academiei Române, 1993
 • „Conjurația Confederativă din 1839” – o nouă perspectivă de abordare. București, Editura Academiei Române, 1994
 • Boierimea din Moldova în secolul al XIX-lea. Context european, evoluţie socială şi politică (Date statistice şi observaţii istorice), Bucureşti, Editura Academiei Române, 1995 (în colaborare cu Alexandru-Florin  Platon).
 • Domnitorul Mihail Sturdza şi judecata istoriei. Iaşi, Editura Academiei Române, 1995.
 • Revoluția română de la 1848. Geneza, strategie politică, importanță și ecou european. Privire generală. București, Editura Academiei Române, 1995.
 • România în jocul politic al marilor puteri. Determinism politic și acțiune națională. București, Editura Academiei Române, 1995.
 • De la constituirea naţiunii la marea Unire. Studii de istorie modernă, I-VI. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1995-2006.
 • Despre națiune și conștiința națională la inceputurile istoriei noastre moderne. București, Editura Academiei Române, 1996.
 • Diplomatul american Caroll Spence și Unirea Principatelor Române. București, Editura Academiei Române, 1996.
 • La modification de la frontiere de la Moldavie en 1812. Antecedents, impact et consequences. București, Editura Academiei Române, 1996.
 • Românii în prima jumătate a secolului al XIX-lea – particularități și repere. București, Editura Universității, 1996.
 • Societatea românească la începutul perioadei regulamentare – atmosferă, stări de spirit. Iași, 1996.
 • Geneza Revoluţiei Române de la 1848. Introducere în istoria modernă a românilor. Iaşi, Editura Universităţii „Al. I. Cuza”, 1999.
 • Europa și Revoluția Română de la 1848. București, Editura Academiei Române, 2000.
 • Jean Alexandre Vaillant (1804-1886) şi recunoştinţa posterităţii româneşti. Bucureşti, Editura Universităţii, 2000.
 • Moldova și inceputul Revoluției de la 1848. București, Editura Academiei Române, 2000.
 • Alexandru Ioan Cuza, „Partida Naţională” şi judecata istoriei. Bucureşti, Editura Academiei Române, 2001.
 • Revoluția de la 1848 în Moldova – noi puncte de reper și referință. București, Editura Academiei Române, 2001.
 • Idees politiques et mentalites, en Pologne et en Roumanie entre L’Orient et l’Occident” (XVIIIe-XXe siecles). Colloque de la Comission d’Historiens Roumains et Polonais, Bucarest 25-26 septembre 2001. Cluj, Presa Universitară Clujeana, 2002.
 • Românii in prima jumatate a secolului al XIX-lea – afirmare identitară și restricții politice. București, Editura Academiei Române, 2002.
 • Istoria românilor. Vol. VII, II. De la Independenţă la Marea Unire (1878-1918). Bucureşti, Editura Enciclopedică, 2003 (Academia Română. Secţia de Ştiinţe şi Arheologie) – coord.
 • Românii în veacul construcţiei naţionale – naţiune, frământări, mişcări sociale şi politice, program naţional. Bucureşti, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, 2005.

Bibliografie:
Mărghitan, Liviu; Mitrea, Ioan. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Editura Vicovia, Bacău, 2008, p. 159-162.
Rusu, Dorina N. Membrii Academiei Române. Dicţionar: 1866-2003. Editura Academiei Române; Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 654.