IOAN ATHANASIU

Fiziolog, academician

N. 27 aprilie 1868, în comuna Sascut, judeţul Bacău (fiul preotului ortodox Theodor Athanasiu şi al Ecaterinei) – m. 20 iulie 1926, la București.

Studii: Şcoala Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti (1885-1890, lucrare de licenţă: Cîteva cercetări asupra numărului globulelor roşii la cal, sub îndrumarea prof. univ. Al. Locusteanu); bursă de specializare în Franţa sub coordonarea fiziologilor Charles Richet, Etienne Jules Marey şi Maurice Duval (1895-1898); doctor în știinţe al Universităţii Sorbonne din Paris (1898).

Activitate profesională și didactică:
1891: medic veterinar la Constanţa.
1892-1894: șef de lucrări la Catedra de Fiziologie a Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din Bucureşti.
1899: face parte din echipa savantului Eugen Pflüger la Institutul de Fiziologie din Bonn.
1900-1902: profesor suplinitor la Catedra de Fiziologie a Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din Bucureşti
1902-1905: subdirector al Institutului Internaţional de Fiziologie „Jules Marey” din Boulogne-sur-Seine,  Franţa (aproape de Paris).
1905: profesor titular la Catedra de Fiziologie animală de la Facultatea de Ştiinţe a Universităţii Bucureşti şi director al Institutului de Fiziologie din aceeaşi Universitate.
1907-1910: director al Şcolii Superioare de Medicină Veterinară din Bucureşti.
1915-1920: rector al Universităţii din Bucureşti.
1917-1920: preşedinte al Asociaţiei Profesorilor Universitari.
A înființat la București un laborator de fiziologie, primul de acest gen din România. Ca inventator, a conceput și confecționat ergografe (aparate de înregistrare grafică a activității musculare), preluate de laboratoare de studii fiziologice din toată lumea. De numele său se leagă debutul unor cercetări științifice privind digestia, circulația sangvină, respirația, metabolismul, locomoția și energia nervoasă. Precursor al chirurgiei funcționale, a studiat bazele fiziologice ale comportării organelor izolate. Timp de 33 de zile a reușit să mențină cordul izolat în stare funcțională, un adevărat record pentru vremea aceea.
Membru al Asociației Internaționale a Fiziologilor (din 1903).
În 1907 a fondat în Bucureşti, alături de Ioan Cantacuzino, Gheorghe Marinescu şi Victor Babeş, Asociația științifică „Reuniunea biologică”.
Pe 24 mai 1911 a fost ales membru corespondent al Academiei Române, fiind primul fiziolog român cu acest titlu.
În 1919 a înființat (împreună cu acad. Ion Simionescu) și a condus, până în 1925, Editura Cartea Românească.

Lucrări științifice publicate:

 • Alcoolul în Campanie. Valoarea lui alimentară [de] I. Athanasiu, profesor la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Minerva), [1914]. (17 x 11). 23 p.
 • Alcoolul şi Porumbul sau Păpuşoiul, Duşmanii sătenilor de I. Athanasiu, Profesor de fiziologie la Universitatea din Bucureşti. Bucureşti (Tip. ziar Universul). 1915. (18 x 12). 15 p.
 • Bazele ştiinţifice ale educaţiei fizice de I. Athanasiu, profesor de fisiologie la Facultatea de Ştiinţe, rectorul Universităţii din Bucureşti. Conferinţă ţinută la Şcoala de educaţie fizică sub patronagiul Societăţii, în ziua de 5 Decembrie 1915. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1916. (23,5 x 16). 16 p. 1 leu. (Societatea de Educaţie Fizică înainte. Fondată la 23 Octombrie 1905 Sediul Liceul Lazăr, Bucureşti No. 4).
 • Cercetări noi expuse capilarelor aeriene din muşchii insectelor. (Conferinţă ţinută la deschiderea cursurilor Facultăţei de Ştiinţe 15 Noembrie 1913), de I. Athanasiu, profesor de fiziologie la Facultatea de Ştiinţe şi la Şcoala Superioară de medicină veterinară. Bucureşti (Tip. Profesională, Dimitrie C. Ionescu), 1914. (20 x 13,5). 24 p. cu il.
 • Chat, par I. Athanasiu. Paris, Ancienne Libr. Germer Baillière et C-ie, Felix Alean, Editeurs. [1897]. (27 x 17). p. 328-343 cu il. (Extrait du Dictionnaire de Physiologie par Charles Richet).
 • Chestii de biologie. Pierderi de sânge de I. Athanasiu, rectorul Universităţii din Bucureşti. Bucureşti (Tip. Cooperativa), 1916. (23 x 15,5). 8 p.
 • Câteva cercetări asupra numerărei globulelor roşii la cal. Tesa pentru obţinerea diplomei de medic-veterinar. Presentata şi susţinută la [22] Decembrie 1890 de I. Athanasiu. Bucuresci (Tip. Carol Göbl), 1890. (23,5 x 16). 56 p., 3 p. (Scóla superiora de medicină veterinară, nr. 42).
 • Consideraţiuni asupra vidului pleural de Dr. I. Athanasiu. Bucuresci (Tip. Lucrătorilor Asociaţi. Marinescu & Serban). 1901. (24,5 x 16,5). 17 p. cu il.
 • Consideraţiuni generale asupra funcţiunilor sistemului nervos de I. Athanasiu, Profesor suplinitor de Fisiologie şi Istologie la Scoală Superioară de Medicină veterinară. Bucuresci (I. V. Socecu), 1902. (23 x 15,5). 17 p. cu il. (Extras din Convorbiri Literare, an. XXXVI, nr. 4).
 • Date noi asupra structurei şi funcţiunei muşchilor de I. Athanasiu. Bucureşti (Tip. Universala. Iancu Ionescu, Inst. de Arte grafice). 1914. (22,5 x 15,5). 17 p. cu il.
 • J. Marey (1830-1904) [de] I. Athanasiu. Iaşi (Tip. H. Goldner). 1914. (28 x 19,5). 1 f., 10 p. (Extras din Revista Ştiinţifică V Adamachi, vol. V, nr. 4).
 • L’énergie nerveuse motrice, J Athanasiu, Paris (Masson), 1923. 1 vol. 43 p. : fig., pl. (Extrait de „Journal de physiologie et de pathologie générle”, 1923, n. 1).
 • Ergographe double à bille. Par M. J. Athanasiu. (Travail de l’Institut de Physiologie de Bucarest). [Boulogne s/Seine, 1910]. (26,5 x 17). p. 117-125 cu il. (Extrait des Travaux de l’Αssociation de l’Institut Marey, T. II. 1910).
 • Die Erzeugung von Fett im thierischen Körper unter dem Einfluss von Phosphor. Von J. Athanasiu (Bukarest). (Aus dem physiologischen Laboratorium der Universität Bonn), 1899. (24 x 16). 50 p. (Arch. f. d. gesammte Physiologie, 1899, p. 1-50. Extras).
 • Étude ergographique et galvanométrique du muscle dans le travail en régime permanent (Contraction directe réflexe et volontaire). Par J. Athanasiu, Professeur de Physiologie à la Faculté des Sciences et à l’École supérieure de Médecine vétérinaire de Bucarest. [Paris, (L. Maretheux, impr.)], 1912. (27 x 19). 14 p. cu il. (Extrait du Livre jubiliaire du Professeur Ch. Richet, 1912, p. 457).
 • L’excrétion de Vazote pendant l’inanition chez les différentes espèces d’animaux par I. Athanasiu, Professeur supl. à l’Ecole Vétérinaire. Bucarest, Inst. de Arte grafice şi Editură Minerva, Filip, Moroianu, Popovici şi Tălăşescu, 1900. (23,5 x 16). 11 p. (Extrait de la Roumanie Médicale, nr. 1-2, 1900).
 • Expunere de lucrări de I. Athanasiu, medic veterinar, profesor suplinitor la Şcola superioră de medicină veterinară, subdirector la Institutul Marey (Boulogne s/Seine). Bucuresci (I. V. Socecu), 1902. (24,5 x 17). 32 p.
 • Producţiunea Mişcărei Căldurei şi Electricitătei în Organismul animal de I. Athanasiu, Profesor. Bucureşti (Tip. Cooperativă Poporul), 1913. (21,5 x 13,5). 63 p. cu il. 1 leu. (Universitatea Populară).
 • Fiziologie specială. Funcţiuni de nutriţie, relaţie şi reproducţie. (Curs de cca 2000 p., în ediţii numeroase apărute între 1900 şi 1925).
 • Hémorragie-Hibernation par I. Athanasiu. Paris, Félix Alcan, Editeur, 1905. (26 x 18,5). p. 486-534 şi 563-623, cu tab. (Extrait du Dictionnaire de Physiologie par Charles Richet, tom. VIII). (Mz-Antipa V 886). Data reală de apariţie: 1909.
 • Întrucât un muşchi se poate asemăna cu o maşină de I. Athanasiu. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Carol Göbl, S-sor I. St. Rasidescu), 1908. (24 x 16). 14 p. (Publicat în „Convorbiri literare”, No. 6, an. LXII).
 • Învěţământul medicinei veterinare în România de I. Athanasiu. Profesor suplinitor de fiziologie şi istologie la şcóla superioră de medicină veterinară. Bucureşti (Imprimeria Statului), 1902. (24,5 x 19). 1 f., p. 247-258. (Buletinul Societăţii de Sciinţe din Bucuresci România. An. XI, nr. 1 şi 2. Extras).
 • Limfa [de] I. Athanasiu. Compoziţia, Formaţiunea şi Circulaţiunea ei. Iaşi (Tip. H. Goldner), 1913. (28 x 19,5). 1 f., 15 p. cu il. (Extras din Revista ştiinţifică „V. Adamachi” din Iaşi, vol. IV, nr. 1).
 • Lucrări de Fiziologie de I. Athanasiu, Profesor de Fiziologie la Facultatea de ştiinţe din Bucureşti şi la Scoală Superioară de Medicină Veterinară. (1895-1910). [Bucureşti, 1910]. (22 x 14,5). 118 f. (p. dif.) cu il., 2 pl. în culori. Lucrări cu pagină de titlu separată: „Întrucît un muşchiu se poate asemăna cu o maşină, 1908; Consideraţiuni generale asupra funcţiunilor sistemului nervos, 1902; Consideraţiuni asupra vidului pleural, 1901” ; [Bucureşti, 1910]. (25 x 16,5). 197 f. (p. dif.) cu il., 1 fot., 4 pl.
 • Munca muşchiului şi condiţiile ei fiziologice. Conferinţă ţinută la Ateneul Român la 1 Februarie 1915 de I. Athanasiu, profesor universitar. Bucureşti (Inst. de Arte grafice Eminescu), 1915. (24 x 16,5). 36 p. cu il.
 • Războiul şi alimentaţia, [de] Prof. I. Athanasiu, rectorul Universităţii din Bucureşti. Bucureşti (Impr. Independenţa), 1916. (19,5 x 12,5). 28 p.
 • Recherches sur le fonctionnement des muscles antagonistes dans les mouvements volontaires; Par M. I. Athanasiu. Paris (Gauthier-Villars, Impr.-Libr. des Comptes rendus des séances de l’Αcadémie des Sciences), [1902]. (27,5 x 22). 4 p. cu il.
 • Reuniunea Biologică din Bucureşti. Dare de seamă pe anii 1907-1912, de I. Athanasiu, secretar general. Bucureşti (Tip. Curţii Regale, F. Göbl Fii), 1913. (23,5 x 16). 23 p
 • Serviciul veterinar militar. Lipsurile constatate şi măsurile propuse pentru organizarea lui de I. Athanasiu. Bucureşti (Tip. Cultura), 1914. (23 x 15,5). 44 p. (Extras din rev. „Arhiva veterinară”, nr. 10 şi 11 din 1914).
 • La structure el l’origine du nerf dépres-seur. Par J. Athanasiu, Professeur supleant à l’Ecole vétérinaire de Bucharest. Planche VIII. Paris, Félix Alcan, éditeur, 1901. (24 x 16). p. 265-269, 1 pl. (Extrait du Journal de l’anatomie et de la physiologie normales et pathologiques de l’homme et des animaux, XXXVII-e année, 1901, nr. 1, Mai-Juin).
 • Sur le mécanisme fonctionnel des fibres musculaires lisses et striées. Note de M. J. Athanasiu. Paris (Gauthier-Villars, Impr.-Libr.), 1910. (22,5 x 19,5). 3 p. cu il. (Extrait de Comptes rendus des séances de l’Αcadémie des Sciences. Physiologie générale).
 • Sur les échanges respiratoires des grenouilles pendant les différentes époques de Vannée. Par M. J. Athanasiu, Professeur suppléant à l’Ecole vétérinaire de Bucharest. Paris, Masson et C-ie, Editeurs (L. Maretheux, imprimeur) 1900. (24,5 x 16,5). p. 243-258. (Extrait du Journal de Physiologie et de Pathologie générale, no. 2, Mars 1900).
 • Ştiinţa pură şi ştiinţa aplicată. Unitatea învăţământului lor, de I. Athanasiu, profesor la Universitatea din Bucureşti, membru în senatul universitar. Bucureşti, Minerva, Inst. de Arte grafice şi Editură, 1913. (20 x 12,5). 36 p.
 • Ueber den Gehalt des Froschkörpers an Glycogen în den verschiedenen Jahreszeiten. Von J. Athanasiu (Bukarest). (Mit einer Text figur). S.l., 1899. (24 x 16). 9 p. (Aus dem physiologischen Institut der Universität zu Bonn). (Arch. f.d. gesammte Physiologie, 1899, p. 1-3. Extras).
 • Ueber den Respirationsivechsel des Frosches în den verschiedenen Jahrszeilen. Von J. Athanasiu. Aus dem physiol. Laboratorium der thierärztlichen Hochschule zu Bukarest. (Mit 1 Textfigur). Bonn, Verlag von Emil Strauss. 1900. (23,5 x 16). p. 400-422.

În colaborare:

 • Action de la chaleur sur les êtres vivants. Par J. Athanasiu et J. Carvallo. Paris, Félix Alcan Editeur, 1898. (27 x 17). p. 210-271. (Extrait du Dictionnaire de Physiologie par Charles Richet).
 • L’Αction des hautes températeures sur le coeur în vivo. Par J. Athanasiu et J. Carvallo. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris). Paris, Masson et C-ie, Editeurs, [1897]. (24 x 15). p. 789-801 cu il. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, No. 4, Oct. 1897).
 • Association des éléments conjonctifs élastiques et. contractiles dans les muscles lisses et striés des mammifères. Par J. Athanasiu et J. Dragoiu. Paris, Libr. Félix Alcan, [1911]. (23,5 x 15,5). p. 105-136 cu il., 4 f. pl. (Extrait des Annales de Biologie, vol. 1. sept. 1911).
 • Association des éléments élastiques et contractiles dans les muscles lisses et striés. Note de J. Athanasiu et J. Dragoiu. Paris (Gauthier-Villars, Impr.-Libr.), 1910. (26 x 19). 3 p. cu il. (Extrait des Comptes rendus des séances de l’Αcadémie-des Sciences-Anatomie générale).
 • Chien [par J. Athanasiu et J. Carvallo]. Paris, Felix Alcan, Editeur, Ancienne Librairie Germen Baillière et C-ie, [1898], (26 x 18). p. 476-551 cu il. (Extrait du Dictionnaire de Physiologie par Charles Richet…).
 • Contribution à l’étude de la coagulation du sang par I. Athanasiu et J. Carvallo. Paris, Gauthier-Villars et Fils, Impr.-Libr. des Comptes Rendus des Séances de l’Αcadémie, des Sciences, [1896]. (26 x 20). 2 p.
 • Fiziologie animală cu Istologie şi Chimie fiziologică. Programa desvoltată a cursurilor, conferinţelor de chimie fiziologică, demonstraţiilor şi lucrărilor practice dela Facultatea de Ştiinţe şi dela Scoală Superioară de Medicină Veterinară din Bucureşti, de I. Athanasiu, Profesor, Dr. D. Călugăreanu, conferenţiar de Chimie fiziologică, Dr. I. Niţescu, Şef de lucrări de Fiziologie, I. Dragoiu, Şef de lucrări de Istologie, G. Teodorescu, Asistent de Fiziologie, Şt. Niculescu, Preparator la Fiziologie, G. V. Nechita, Preparator la Istologie. Bucureşti, Edit. Librăriei Alcalay & Co. (Tip. Eminescu), 1914. (24 x 17). 173 p. 5 lei.
 • La polypnée thermique centrale et son mécanisme de production, par J. Athanasiu et J. Carvallo. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris). Paris, Masson et C-ie, Editeurs, 1898. (24 x 15). p. 95-103 cu il. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, nr. I. Janvier, 1898).
 • Recherches ergographiques, myothermiques, myoélectriques, cardiographiques cl plètys-mographiques dans la Myasthénie, par J. Athanasiu et G. Marinesco. [Paris, 1915]. (23,5 x 15). 1 f. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 3 Décembre 1914, t. LXXVII, p. 575).
 • Recherches plèlyhsmographiques, cardiographiques et hislologiques dans la myasthénie, par J. Athanasiu et G. Marinesco. Paris (L. Maretheux, impr.), [1915]. (23,5 x 15,5].2 f. cu il. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 24 Juin1915, t. LXXVII, p. 472).
 • Recherches pléthysmographiques et galvanométriques dans la myasthénie. Discordance circulatoire entre les deux bras, par J. Athanasiu et G. Marinesco. Paris (L. Maretheux, impr.), [1916]. (23,5 x 15,5). 4 f. cu il. (Extrait des Comptes rendus des séances de la Société de Biologie. Séance de la Réunion biologique de Bucarest du 4 Février 1916, tome LXXIX, p. 545).
 • Recherches sur l’action comparée de sels de cadmium et de zinic, par J. Athanasiu et P. Langlois. (Travail du laboratoire de physiologie de la Facuté de médecine de Paris). Paris, G. Masson, Editeur, 1896. (24 x 15,5). [13] p. cu il. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, nr. 1, Janvier 1896, p. 251-263).
 • Recherches sur le mécanisme de l’action anticoagulante des injections intraveineuses de peptone, par J. Athanasiu et. J. Carvallo. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris). Paris, Masson et C-ie. Editeurs (Impr. L. Maretheux), [1896]. (24 x 16). [15] p. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, nr. 4, Octobre 1896, p. 866-881).
 • Remarques sur le fibrin-ferment et lΑlcalinité du plasma peptonique, par J. Athanasiu et J. Carvallo. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris). Paris, Masson et C-ie, Editeurs (L. Maretheux, impr), [1897]. (24 x 15). [10] p. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, No. 2, Avril 1897, p. 375-384).
 • Sur les effets du protargol en injection intraveineuse. II. Par J. Athanasiu et G. Cuparenco. (Travail du laboratoire de physiologie de l’Ecole supérieure de médecine-vétérinaire de Bucharest). Paris, Masson et C-ie, éditeurs, [1901]. (27 x 17,5). [4] p.. (Extrait du Journal de Physiologie et de Pathologie générale. No. 2 -Mars 1901, p. 163-166).
 • Le travail musculaire el le rythme du coeur (1-er mémoire), par J. Athanasiu et J. Carvallo. (Travail du laboratoire de physiologie de la Faculté de médecine de Paris). Paris, Masson et C-ie, Editeurs, 1898. (24 x 15). [16] p, cu il. (Extrait des Archives de Physiologie normale et pathologique, No. 2, Avril 1898, p. 347-362) ; (2e mémoire). Paris, Masson et C-ie, Editeurs (L. Maretheux, impr.), 1898. (21,5 x 15). [16] p. cu fig. (Extrait des Arch. de physiologie, nr. 3, juillet. 1898, p. 552-567).
 • Die Wanderung des Fettes im Froschkörper im Verhältniss zur Jahreszeit. Von J. Athanasiu und J. Dragoiu. (Hierzu Tafel X). Bonn, Verlag von Martin Hager, 1910. (23,5 X 16). [11] p., 1 f. pl. (Aus dem physiologischen Institut der Universität Bukarest). (Separaf-Abrudck aus dem Archiv für die ges. Physiologie, Bd. 132, p. 296-306).

 Bibliografie:

Mărghitan, Liviu; Mitrea, Ioan. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Ed. Vicovia, Bacău, 2008, p. 53-56.
Rusu, Dorina N. Membrii Academiei Române. Dicţionar (1866-2003), Editura Academiei Române; Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 60.
Marinesco, G. Nécrologie. Jean Athanasiu, în: Revue générale des Sciences pures et appliquées, no. 22, 30 novembre 1926, p. 625-626.
Pitea, Valeriu. La formation française des premiers enseignants vétérinaires roumains, în: Mémoires de l’Academie des Sciences, Belles-Lettres et Arts de Lyon, 1990, p. 117-118.
Varachiu, Nicolae, Ioan Athanasiu – 120 de ani de la naștere, în: Ateneu, nr. 4, aprilie 1988, p. 4.
Bibliografia românească modernă (1831-1918), Vol. 1: A-C, Editura Ştiinţifică şi Enciclopedică, Bucureşti, 1984, p. 192-195.