IOANID ROMANESCU

Poet
N. 4 octombrie 1937, în Voinești, județul Iași (nume la naștere: Valentin Tudose) – m. 20 martie 1996, la Iași (înmormântat în Cimitirul Eternitatea).

Studii: Școala Normală „Vasile Lupu” (1951-1955) și Facultatea de Filologie a Universității „Al. I. Cuza” din Iași (1962-1968).

Activitate profesională: învățător și profesor la Românești (1955-1957), profesor și director de cămin cultural la Voinești (1959-1961), corector la revista „Ateneu” (1965-1969), inspector la Casa Județeană de Creație Iași (1970-1972), redactor pentru poezie al revistei „Convorbiri literare” din Iași (1972-1981).

Activitate literară:
În 1961, a debutat cu poezie în „Iașul literar”, semnând (la propunerea Otiliei Cazimir) cu pseudonimul Ioanid Romanescu. În 1966, a debutat editorial cu volumul de poezie „Singurătatea în doi”.
A colaborat cu versuri la revistele: Ateneu, Convorbiri literare, România literară, Tribuna, Luceafărul, Cronica, Steaua, Neue Literatur, Igaz Szo, Revue Roumaine, Utunk, Curier du Centre International dEtudes Poétiques (Bruxelles, 1967), Breve (Napoli, 1969), Art et Poésie (Roisel-Franța, 1969), Tygodnyk Piotrkowski (Polonia, 1980), Nuovo Rivista Europea (Trento-Milano, 1981), Grammata Ke Tehnes (Atena, 1982), Slovenske pohlady (Bratislava, 1982), Latinas (Delhi, 1983), Lar (Madrid, 1983), Inostrannaia literatura (Moscova, 1984), Uj Tukor (Budapesta, 1984), Nea Synora (Atena, 1984), Ipirotiki Estia (Ioannina, 1988), Kurier (Bochum, 1991) ș.a.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România.

Volume de poezie publicate:

 • Singurătatea în doi, prefață de Otilia Cazimir (Editura pentru Literatură, București, 1966);
 • Presiunea luminii (Ed. Tineretului, București, 1968);
 • Aberații cromatice (Editura pentru Literatură, București, 1969);
 • Poeme (Ed. Junimea, Iași, 1971);
 • Favoare (Ed. Cartea Românească, București,1972);
 • Baia de nori (Ed. Junimea, Iași, 1973);
 • Poet al uriașilor (Ed. Eminescu, București, 1973);
 • Lavă (Ed. Albatros, București, 1974);
 • Paradisul (Ed. Junimea, Iași, 1975);
 • Energia visului (Ed. Junimea, Iași, 1977);
 • Trandafirul sălbatic (Ed. Cartea Românească, București, 1978);
 • Nordul obiectelor (Ed. Junimea, Iași, 1979);
 • Accente (Ed. Junimea, Iași, 1981);
 • Demonul (Ed. Cartea Românească, București, 1982);
 • Magie (Ed. Eminescu, București, 1982);
 • Flamingo (Ed. Junimea, Iași, 1984);
 • Masodnapon („A doua zi”, trad. în maghiară de Nemeti Rudolf, Ed. Kriterion, București, 1984)
 • A doua zi (Ed. Albatros, București, 1985);
 • Cele mai frumoase poezii (Ed. Albatros, București, 1985);
 • Orpheus (Ed. Junimea, Iași, 1986);
 • Zamolxis (Ed. Cartea Românească, București, 1988);
 • Școala de poezie (Ed. Junimea, Iași, 1989);
 • Morena (Ed. Junimea, Iași, 1991);
 • Dilatarea timpului (Ed. Cartea Românească, București, 1991);
 • Urania (Ed. Princeps, Iași, 1992);
 • Dilatarea timpului (Ed. Minerva, București, 1993);
 • Mississippi (Ed. Porto-Franco, Galați, 1993);
 • Noul Adam (Ed. Junimea, Iași, 1994);
 • Paradisul (Ed. Eminescu, București, 1996);
 • Lovitura de maestru (Ed. Timpul, Iași, 1997).

Traduceri:

 • Odele Mării Egee. Poeți greci contemporani (Ed. Albatros, București, 1990) – în colaborare cu Andreas Rados;
 • Zăvorăşte, Grecia, în inima ta! Poeți greci contemporani (Ed. Junimea, Iași, 2005) – antologie de Andreas Rados;
 • Odele Olimpului. Poeţi greci contemporani (Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2007) – în colaborare cu Andreas Rados.

În antologii (selectiv):

 • Aranykor („Vîrsta de aur”). Román hazafias versek antológiája ( Kriterion, Bukarest, 1975);
 • Műfordítások klasszikus és mai román költők verseiből (Ed. Kriterion, Bukarest, 1981);
 • 100 years of Romanian poetry (Ed. Junimea, Iași, 1982);
 • Antologia poeților tineri (Ed. Cartea Românească, București, 1982);
 • Questions at the Turn of the Milennium /„Întrebări la sfârșit de mileniu. Din poezia română contemporană” (Ed. Eminescu, București, 1984);
 • Nouvi Poeti Rumeni (Ed.‎ Vallecchi, Firenze, 1986);
 • Poezia română actuală, I-II (Ed. Ex Ponto, Constanța, 1988);
 • Antologia poeziei române culte de la Dosoftei până la 1993 (Ed. Teora, București, 1993);
 • O mie și una de poezii românești. VII (Ed. Du Style, București, 1997);
 • At the gates of morn. Four contemporary Romanian poets (Ed. Cartea Românească, București, 1988);
 • Poezia Pădurii (Ed. Orion, București, 1998-1999);
 • Poezia română după proletcultism (Ed. Ex Ponto, Constanța, 2000);
 • Ioanid Romanescu, „Cântarea lebedei ce moare”. Ana Mâşlea, „Cântece de taină”. Manuscrise inedite şi variante ale unora publicate, aflate în colecţia George Sanda (Ed. „George Sanda”, Bucureşti, 2014);
 • Vă rog să revizuiți statutul meu de poet! Antologie și studiu introductiv de Bogdan Crețu (Ed. Junimea, Iași, 2017).

Distins cu Premiul Asociației Scriitorilor din Iași (1972, 1977), Premiul Uniunii Scriitorilor din România (1981, 1995), Premiul Academiei Române (1986), Premiul Asociației Scriitorilor din Republica Moldova (1992), Premiul revistei „Ateneu” din Bacău (1995).

Mi-a plăcut poezia lui „nervoasă”, cu viziuni puternice și aspirații la perfecțiune. Un altoi de Bacovia și Esenin, Ioanid are voluptatea anarhiei și gustul aventurii. Totodată e contemporan în spirit cu „beatnicii” și „furioșii” din literatura occidentală. Se situează permanent în dramă, își provoacă riscuri existențiale, arde pînă la capăt. Are o neobișnuită acuitate a suferinței și curajul dezvăluirii infernului din el. E mereu încordat, niciodată dulceag. Merge până acolo încât susține că poezia nu e cântec. Și totuși e capabil de tandrețe și de suavități. În ciuda felului său de a percepe exagerat lucrurile, l-am considerat mereu sincer, incapabil de farsă și ipocrizie. Era convins că are un „destin singular” și se comporta ca atare. Nota sa specifică venea dintr-o trăire intensă a sentimentelor și ideilor. Pus în situația să-și recite versurile, uimea prin dicția sa inconfundabilă. Chiar azi, citindu-l, îmi vine să-l imit.” (Constantin Călin, „Un poet de legendă”, în Monitorul de Bacău, nr. 70, 25 martie 1996, p. 6).

 Bibliografie:
Budău, Eugen, Bacăul literar, Ed. Universitas XXI, Iași, 2004, p. 494-497.
Bardan, Vasile, Ioanid Romanescu în apărarea poeziei, Ed. Apollonia, Iași, 1997, 168 p.
Ioanid Romanescu în amintirile contemporanilor, selecţie de texte, prefaţă de Daniel Corbu, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2006, 250 p.
Trandafirul sălbatic, prefaţă, itinerar biografic, note, bibliografie şi selecţie textelor critice de Daniel Corbu, Ed. Princeps Edit, Iaşi, 2006, 560 p.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Ioanid_Romanescu