ALEXANDRU UNGUREANU

Prozator SF

N. 7 ianuarie 1957, în București – m. 11 octombrie 2004, la Bacău
Studii: Liceul Teoretic Nr. 24 din București (1972-1976); Facultatea de Transporturi din cadrul Institutului Politehnic București, secția Tehnologia Transporturilor și Telecomenzi Feroviare (1976-1982).
La absolvirea facultății a fost repartizat ca inginer la Stația Căi Ferate Uzinale a Combinatului de Îngrășăminte Chimice Bacău. În 1987 s-a transferat la Centrul de Radiodifuziune Galbeni (Bacău).

Activitate literară și jurnalistică:
În septembrie 1978, a debutat literar în cadrul cenaclului „Solaris” al Casei de Cultură a Studenților „Grigore Preoteasa” din București, pe care ulterior l-a condus, în perioada 1979-1982.
Publicistic, a debutat în 1981 când SLAST (Supliment literar-artistic al Scânteii Tineretului) i-a publicat povestirea „Alarmă în sistemele cibernetice”.
Editorial, a debutat în 1984 când Editura Albatros i-a publicat romanul „Marele Prag”, pentru care a primit Premiul Comitetului Central al U.T.C. În același an a preluat conducerea cenaclului „Clepsidra” al Comitetului Județean Bacău al U.T.C.
În 1990 și-a abandonat profesia de bază, dedicându-se aproape în exclusivitate gazetăriei. Împreună cu cenacliștii de la „Clepsidra”, a pus bazele publicației „Pur și simplu”, al cărei redactor-șef a fost în perioada 1990-1991, fiind în același timp și redactor al revistei „Dracula”. În 1992 a devenit director al săptămânalului „Argus”, iar în 1993 redactor-șef adjunct al cotidianului „Ziua” și redactor-șef al „Radio Star B” din Bacău. De asemenea, a fost și redactor al ziarelor băcăuane „Ultima oră” (1995), „Monitorul de Bacău” (1995-1996) și „Așa” (1998).

Volume publicate:

  • Marele Prag, Editura Albatros, București, 1984, colecția „Fantastic Club”, 144 p. Ediția a 2-a, Editura Nemira, București, 2015, colecția „Nautilus”, 184 pagini. Cuprinde capitolele: „Scrisoare din Hipercubul 14”, „Farsa”, „Resemnată, maşina”, „Maşina iluziilor”, „Nesfârşita maşină”, „Maşina de visat şerpi”, „Maşina interioară”, „Parada păianjenilor”, „Labirintul timpului”, „La capătul transpaţiului”, „Ultimul mesaj”.
  • Artele marțiale moderne. Molia Lunii și alte povestiri, Editura „Celelalte cuvinte”, Bacău, 1990, 110 p.

În volume colective (selectiv):
– Alfa. O antologie a literaturii de anticipație românești, Editura Scrisul Românesc, Craiova, 1983.
– Avertisment pentru liniștea planetei, Editura Albatros, București, 1985.
– Povestiri ciberrobotice și Povestiri despre invențiile mileniul III, Editura Științifică și Enciclopedică, București, 1986.
– Timpul este umbra noastră. O antologie a anticipației românești, Editura Dacia, Cluj-Napoca, 1991.
– Young Science-Fiction from East, New York, 1992.
– Romanian SF Anthology Nemira ’94, Editura Nemira, București, 1994.
– Twelve. A Romanian Science-Fiction Anthology, Editura Sedona, Timișoara, 1995.

A publicat povestiri în revistele Știință și tehnică, Ateneu, Convorbiri literare, România literară, Steaua și Vatra, în fanzinele Paradox, Helion, Fantastic Magazin, Ing și Quasar, în almanahurile Anticipația și Convorbiri literare.

Manuscrise:
La Biblioteca Județeană „C. Sturdza” Bacău se păstrează manuscrisele rămase după moartea scriitorului, donate în ianuarie 2008 de familia acestuia. Unele texte sunt inedite: Umor printre rânduri. Proză jurnalistică (1998-2002), [cu coperte, 96 p.], Întâmplare pe autostradă [roman] și alte povestiri și poezii. În martie 2008, domnul Alexandru Mironov, secretar general al Comisiei Naționale a României pentru UNESCO, a adresat o cerere (către Consiliul Județean Bacău – autoritatea tutelară) de eliberare a unor copii după aceste manuscrise, cu intenția publicării lor. Biblioteca a răspuns imediat acestei solicitări.

Premii literare:
1981 – Premiul revistei „Convorbiri literare”, pentru povestirea „Mașina de visat șerpi”.
1982 – Premiul I al revistei „Helion”, pentru povestirea „Artele marțiale moderne” (I) ; Premiul al III-lea decernat la Consfătuirea Națională a Cenaclurilor de Anticipație, ediția a XII-a, Sibiu, pentru povestirea „Cei dintr-o lacrimă”.
1984 – Premiul Comitetului Central al U.T.C., pentru volumul „Marele Prag”.
1991 – Premiul Eurocon (CraCon – autor nou) acordat de European Science Fiction Society, la Cracovia (Polonia).

Cine este Alexandru Ungureanu? Inginer prin formație, scriitor prin vocație, ziarist prin prestație, inventator în gestație, chitarist de jazz-blues ca tentație, filosof prin contemplație, băiat bun prin aspirație, exponent strălucit al „desantului ’80” de scriitori SF, enervant de calm, bonom, ironic și periculos de acid, adică un personaj controversat, uneori adorat, de multe ori contestat, are tăria, încăpățânarea și chiar ghinionul de se menține în timp ca propria sa creație. Acest volum dovedește că este o pierdere pentru ziaristica românească staționarea sa comodă în presa provincială.” (Cristian T. Popescu, „Postfață” la vol. manuscris „Umor printre rânduri”).

Bibliografie:
Budău, Eugen. Bacăul literar, Ed. Universitas XXI, Iași, 2004, p. 741-743.
Budău, Eugen. Scriitori băcăuani, Vol. II, Ed. Plumb, Bacău, 2001, p. 48-49.
Galben, Cornel. Scriitori băcăuani, Ed. Corgal Press, Bacău, 2012, p. 355-356.
https://ro.wikipedia.org/wiki/Alexandru_Ungureanu_(scriitor)