Poezia lui Eminescu – Ion Negoițescu

„Reeditând, după mai bine de douăzeci de ani de la ultima publicare, eseul Poezia lui Eminescu, volumul de față își propune să readucă în atenție o contribuție de excepție la exegeza eminesciană. Socotită astfel încă de la apariția sa (1968), capodopera lui I. Negoițescu a avut parte totuși (aidoma celeilalte capodopere a criticului, Istoriei literaturii române) de o receptare nelipsită de controverse, de neînțelegeri și contestări. Chiar și după un sfert de veac de la ediția princeps, criticul mai era taxat încă drept „demolatorul lui Eminescu”, în timp ce Istoria sa era denumită un „cimitir literar”. Așa se face că două dintre cele trei ediții publicate în timpul vieții sale au fost înzestrate de I. Negoițescu cu câte o prefață, în care criticul se simte dator să-și explice poziția teoretică, dar și lectura ca atare, în încercarea de a-i înlesni cititorului accesul la pragurile și la arcanele hermeneuticii sale. Este motivul pentru care am considerat necesar să reluăm cele două prefețe, al căror demers „autoreferențial” credem că își păstrează și azi valabilitatea. În cea dintâi prefață, de pildă, criticul își explică ambițioasa intenție de a descifra „sensurile lirismului eminescian pur” și de a identifica fenomenul originar al poeziei lui Eminescu în postume.”

Disponibilitatea titlului poate fi consultată aici: