Compartiment Sală lectură carte

 • Colecţiile au o alcătuire enciclopedică, configurându-se într-o structură pluridisciplinară;
 • Pune la dispoziţia utilizatorilor 80.000 volume, din care 3.000 de volume în limbi străine;
 • Dispune de 30 locuri;
 • Oferă informaţii şi asistenţă de specialitate, îndrumă utilizatorii în acoperirea bibliografică a temelor studiate;
 • Oferă servicii de împrumut interbibliotecar;
 • Poate fi freecventată de utilizatorii de toate vârstele şi toate categoriile socio-profesionale ce posedă permis de intrare la Bibliotecă;
 • Documentele sălii de lectură nu se împrumută acasă;
 • Asigurăm la cerere, contracost (0,2 lei/pagină), servicii de copiere după documentele secţiei;
 • În fondul sălii de lectură se află lucrări remarcabile : Enciclopedia Britannica, Enciclopedia Axis, Enciclopedia Universalis, ediţii bibliofile ş.a.
 • Gestionează depozitul legal;
 • Organizează expoziţii, lansări de carte, întâlniri cu scriitorii, simpozioane şi alte tipuri de activităţi culturale.