MILTIADE FILIPESCU

Geolog, paleontolog, academician

N. 14/27 februarie 1901, în satul Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul Bacău (atunci, în judeţul Tecuci) – m. 10 ianuarie 1993, la București.
Studii: Facultatea de Ştiinţe, secţia Geologie, a Universităţii Bucureşti (1922-1926). Cooptat în cercul colaboratorilor în cercetare ai ilustrului geolog Ludovic Mrazec (1867-1944). La recomandarea acestuia, a primit o bursă din partea statului, în 1926, pentru efectuarea specializării în paleontologie şi micropaleontologie la Collége de France din Paris. Tot sub îndrumarea acestuia, și-a susținut teza de doctorat la Universitatea București (1934).
Activitate didactică: A ajuns profesor titular în 1943, la Politehnica din Timişoara, unde a predat mineralogia și petrografia. În 1946 s-a transferat la Universitatea Bucureşti. A întocmit, pe baza rezultatelor științifice obținute prin propriile cercetări în teren, un Curs de paleontologie (1953) și un Curs de paleontologia vertebratelor (în 1971), ambele fiind utilizate de Universitățile din București, Iași și Cluj.
Între anii 1960 și 1963, a fost director al Institutului de Geologie din Bucureşti.
Pentru activitatea ştiinţifică, concretizată în numeroase studii (referitoare la organismele şi microorganismele fosile din depozitele mezozoice și neolitice, stratigrafia şi petrografia rocilor sedimentare din Carpaţi şi Subcarpaţi), a fost primit în rândul membrilor Academiei Române (corespondent, în 1955, și titular, pe 21 martie 1963).
A fost membru corespondent al Academiei de Științe din România (începând cu 21 decembrie 1935), membru al Academiei Franceze de Ştiinţe și al Societăţilor de Geologie din Cehia, Franţa şi Polonia.
A luat parte la numeroase întruniri ale Secției de Științe Geologice, Geofizice și Geografice ale Academiei. Studiind Cretacicul Superior al flișului Carpaților Orientali, a descoperit genuri și specii noi de microorganisme. A pus în valoare proprietăţile curative ale apelor minerale din Covasna, precum şi a mofetelor din această regiune, legate de vulcanismul extracarpatic.
A fost distins cu titlul de Profesor emerit al Republicii Populare Române (1964) și cu Ordinul Steaua Republicii Socialiste România, clasa a II-a (1971), „pentru merite deosebite în opera de construire a socialismului”.

Lucrări publicate:

 • Zăcământul de talc de la Cerișor (jud. Hunedoara) – 1927
 • Notă asupa unui tuf vulcanic, asemănător tufului dacitic, în stratele meoţiene de la Vâlcăneşti, jud. Prahova – 1929
 • Notă asupra unor fenomene solfariene în regiunea Cosminelor, Podul Ursului, jud. Prahova – 1929
 • Studiul petrografic al depozitelor oligogene din insula de la Buștenari – 1930
 • Sur les roches siliceuses d’origine organique et chimique de l’Oligocene des Carpathes roumaines – 1931
 • Cercetări limnologice şi hidrologice în regiunea Jibrieni-Nicolaevca-Eschipolos (jud. Ismail) – 1932
 • Contribution a l’etude micrographique du Flysch des Carpathes roumaines (Gres de Kliwa) – 1932
 • Harta geologică a regiunii dintre văile Teleajen si Doftana (Jud. Prahova). Géologique de la région comprise entre le Teleajen et la Doftana (district de Prahova) – 1932
 • Étude physique des sables sénoniens de Breaza (district de Prahova) – 1933
 • Sur la présence de certaines roches phosphatiques dans l’Eocène de Şotrile – 1933
 • Cercetări geologice între Valea Teleajenului şi Valea Doftanei (jud. Prahova) – 1934
 • Étude micrographique des roches siliceuses du Crétacé de la Vallée du Nistru – 1934
 • Fenomene geologice în peisajul de munte – 1934
 • Les calcaires de la zone des conglomerats de Zăganu – 1936
 • Recherches géologiques entre la vallée du Teleajen et la vallée de la Doftana (District de Prahova) – 1936.
 • Études géologiques dans la région comprise entre la vallée du Teleajen et les vallées du Slănic et Bâsca Mică – 1937, 1940
 • Memoriu de titluri şi lucrări – 1937
 • Note préliminaire sur les recherches géologiques dans le Flysch interne, à l’E du Teleajen – 1937
 • Le calcaire de Bădila (Buzău) et quelques considérations sur l’enveloppe du sel – 1938
 • L’étude pétrographique de roches sedimentaires miocènes – 1938
 • Contribuţiuni la determinarea parafinei în păcuri şi bitumuri – 1939
 • Sur la nature et l’âge des dépôts du soubassement du Sarmatien rencontrés dans le forage de Horodnic-Bucovine (Roumanie) – 1939
 • Le phenomene de mineralisation a l’exterieur des Carpates Orientales – 1942
 • Petrolul şi zăcămintele petrolifere. Originea, răspândirea, posibilităţile petrolifere mondiale şi naţionale, etc. – 1942
 • Posibilităţile de alimentare cu apă ale oraşului Câmpulung Muscel – 1942
 • Probleme geologice în legătură cu construirea şi refacerea aşezărilor omeneşti şi a căilor de comunicaţie – 1942
 • Proprietăţile combustibililor româneşti pentru motoare Diesel mobile – 1942
 • Recherches geologiques sur le Nord-Ouest de l’Oltenie – 1942
 • Importanţa geologiei în cariera inginerească – 1943
 • Les dépôts & Silicoflagellidées et à Radiolaires du Miocène de la région Subcarpatique de Roumanie – 1943
 • Problema vulcanismului extracarpatic – 1943
 • L’étude pétrographique des roches rencontrées dans le sondage de Basarabeasca (Bessarabie) – 1944
 • Importanţa geologiei în cariera inginerească – 1945
 • Le tuf volcanique du Sénonien du Flysch carpathique de la région de courbure – 1945
 • Analize de cărbuni, brichete şi cocs executate în anii 1938-1947 – 1948
 • Cum s’au transformat animalele în decursul vremurilor (conferință ţinută la 19 Ian. 1951 în sala Ateneului R.P.R.) – 1951
 • Hogyan alakultak át az állatok az idök folyamán – 1951
 • Contribuțiuni la orizontarea și stabilirea vârstei șisturilor negre – 1952
 • Contribuţii la orizontarea şi stabilirea vârstei şisturilor negre din zona mediană a flişului Carpaţilor Orientali – 1952
 • Die Umwandlung der Tiere im Laufe der Zeiten – 1952
 • Poziția stratigrafică și tectonică a calcarelor de la baza conglomeratelor de Zăganu – 1953
 • Urme de viaţă găsite în pietre şi ce ne spun ele despre trecutul pământului – 1953, 1956
 • Az élet nyomi a köevekben mit tudhatunk meg ezekböl a föld multjáról – 1954
 • Ființe microscopice cu efecte mari în trecutul pământului – 1954
 • In Gesteinen gefundene Spuren von Leben und was sie uns über die Vergangenheit der Erde berichten – 1954
 • Sinteze în seria hidrocarburilor superioare liniare şi ramificate – 1955
 • Contribuţiuni la orizontarea Cretacicului de pe Valea Teliu (Reg. Stalin) – 1956.
 • Un mare înaintaş al geologiei româneşti: profesorul Grigoriu Ştefănescu – 1956
 • Trecutul cercetărilor paleontologice în România şi unele probleme de viitor – 1957
 • Practica geologică, vol. 1 – 1960
 • Répartition des grès grossiers et des arkoses à feldspath rouge dans le Crétace des Carpates Orientales – 1962
 • Contribuţii la cunoaşterea flişului cretacic din regiunea Cernatu (Munţii Bodocului) – 1963
 • Geologia României, edița a III-a – 1965
 • Asupra vîrstei şi orizontării stratigrafice a depozitelor neogene postsarmatice din Subcarpaţi – 1966
 • Geochimia șisturilor negre – 1967
 • Geologia Carpaţilor Orientali – 1967
 • Carbonul organic şi conţinutul unor elemente-urmă în şisturile negre de la Covasna – 1968
 • Dépôts silicieux organiques dans les Carpates et les Subcarpates. Considérations sur les conditions de développement des organismes silicieux – 1968
 • Géologie des Carpates Orientales – 1968
 • Phénomènes de radiation dans les restes fossiles de certains animaux (Note préliminaire) – 1968
 • Curs de paleontologia vertebratelor – 1971
 • Geochimia gazelor naturale – 1979

Bibliografie:
Mărghitan, Liviu ; Mitrea, Ioan. Membrii Academiei Române din judeţul Bacău, Editura Vicovia, Bacău, 2008, p. 111-113.
Rusu, Dorina N. Membrii Academiei Române. Dicţionar: 1866-2003, Editura Academiei Române; Editura Enciclopedică, Bucureşti, 2003, p. 311.