C.D. ZELETIN

Scriitor, medic

N. 13 aprilie 1935, în satul Burdusaci, comuna Răchitoasa, județul Tecuci (azi, în județul Bacău) – m. 18 februarie 2020, la București (înhumat în cimitirul Mănăstirii Sămurcăşeşti din comuna Ciorogârla, judeţul Ilfov).
Nume real: Constantin Dimoftache. Fiul preotului ortodox Nicolae Dimoftache și al Mariei (n. Țarălungă), învățătoare.
Studii: Colegiul Național „Gheorghe Roșca Codreanu” din Bârlad (1952), Facultatea de Medicină din București, Secția Pediatrie (1959). Doctor în Științe Medicale, specialitatea Fiziologie (1974).

Activitate științifică și profesională:
1958-1960 – intern clinic prin concurs;
1960-1961 – medic al circumscripției a III-a Hunedoara (categorie grea);
1961-1962 – chirurg la Sanatoriul de tuberculoză osteoarticulară din Mangalia;
1963-1989 – activitate medicală integrată la Institutul Național de Igienă și Sănătate Publică din București;
1973-1990 – membru în comitetul de conducere al Secției de Biofizică a USSM;
1990 – membru al Consiliului Societății Naționale de Biofizică Pură și Aplicată din România;
1991 – redactor-șef al revistei „Romanian Journal of Biophysics”, Editura Academiei Române;
1994 – membru al Academiei de Științe Medicale.

A publicat peste 70 de lucrări științifice în domeniul medicinei nucleare, criobiofizicii, citospectrofotometriei, modelării cibernetice a proceselor biologice. Este coautor al vol. Academia de Științe Medicale. Dizertație istorică, Editura Academiei de Științe Medicale, București, 2012.

Activitate didactică:
Cercetător științific stagiar la Catedra de Biofizică a Universității de Medicină și Farmacie „Carol Davila” din București (1962-1965), asistent (1965-1983), șef lucrări (1983-1990), conferențiar (1990-1993), profesor universitar (din 1993).
Între anii 1963 și 1977, a susținut prelegeri și lucrări practice la secția de Biofizică a Facultății de Fizică a Universității București.
A publicat tratate, manuale și îndreptare de lucrări practice: Curs de biofizică (1963), Prelegeri de biofizică medicală, trei volume (1964-1971), Îndreptar de lucrări practice de biofizică (1964, 1972, 1975, 1977), Biofizică medicală (Editura didactică și pedagogică, București, 1977), Biofizică medicală (în colaborare cu Sonia Herman, Editura Cerma, București, 1993), Principii de biofizică umană, două volume (în colaborare cu Sonia Herman, Editura Universitară „Carol Davila”, București, 2003). Lucrările științifice sunt semnate C. Dimoftache.

Activitate literară:
Debut publicistic cu poezia „Iarna la Bicaz”, în revista „Luceafărul” din 15 mai 1960.
A publicat creații originale și traduceri în revistele: Acolada, Amfiteatru, Ateneu, Contemporanul, Convorbiri literare, Gazeta literară, Familia, Luceafărul, Muzica, Ramuri, România literară, Steaua, Tomis, Tribuna, Viața Medicală, Vitraliu ș.a.
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (din 1967).

Volume publicate:

 • Michelangelo, Sonete, tălmăcire, studiu introductiv, note și comentarii de C.D. Zeletin, cuvânt înainte de acad. Tudor Vianu, E.L.U., București, 1964 (Premiul I și Medalia de aur la Concursul de Carte, Edinburgh, în 1965).
 • Lirica Renașterii italiene, tălmăcire și studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Tineretului, București, 1966 („Cele mai frumoase poezii”).
 • Valmiki, Ramayana, repovestită de C. Rajagopalachari, două volume, traducere de C.D. Zeletin, Sergiu Demetrian, G. Coșbuc, Editura pentru literatură, București, 1968.
 • Sonetul italian in Evul mediu și Renaștere, două volume, Editura Minerva, București, 1970.
 • Alessandro Parronchi, Michelangelo sculptor, în românește de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 1970.
 • Alexandrina Enăchescu Cantemir, Portul popular românesc, ediție îngrijită și studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 1971; Editura Kobunsha Co., Ltd., Tokio, 1976.
 • Roman Rolland, Viața lui Michelangelo, în românește de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 1971; ediția a II-a, Editura Meridiane, București, 1995.
 • Cornelia Comorovschi, Literatura Umanismului și a Renașterii, I (Italia), traduceri din italiană și latină de C.D. Zeletin, Editura Albatros, București, 1972.
 • Neapole, text de C.D. Zeletin, fotografii de Hedy Löffler, Editura Meridiane, București, 1973.
 • Michelangelo Buonarroti, Sonete și crâmpeie de sonet, alcătuirea ediției, studiu introductiv, traducere, note și comentarii de C.D. Zeletin, Editura Albatros, București, 1975 (Premiul Asociației Scriitorilor din București în 1975).
 • Călătorie spre transparență, poezii, Editura Eminescu, București, 1977.
 • Michelangelo Buonarroti, Scrisori, urmate de Viața lui Michelangelo scrisă de Ascanio Condivi, două volume, alcătuirea ediției, traducere, studiu introductiv, note și comentarii de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 1979.
 • Lirica franceză modernă [Gerard de Neval, Theophile Gautier, Charles Baudelaire…], florilegiu alcătuit de C.D. Zeletin, Editura Albatros, București, 1981.
 • Ideograme pe nisipul coridei. Cugetări, Editura Cartea Românească, București, 1982.
 • Michelangelo, Opera Omnia, traducere, prefață, tabel cronologic, note și comentarii de C.D. Zeletin, Editura Minerva, București, 1986.
 • Poezii, Editura Cartea Românească, București, 1986.
 • Tzigara-Samurcaș, Scrieri despre arta românească, ediție îngrijită, studiu introductiv, cronologie, bibliografie și note de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 1987.
 • Ștefan Zeletin, Burghezia română, originea și rolul ei istoric, ediția a II-a, îngrijită de C.D. Zeletin, Editura Humanitas, București, 1991.
 • Charles Baudelaire, Florile răului, traducere de C.D. Zeletin, Editura Univers, București, 1991 (Premiul Salonului Național al Cărții Cluj-Napoca și al Uniunii Scriitorilor din România, pentru cea mai bună traducere a unei capodopere lirice); ediția a II-a, Editura Aldine, București, 2004.
 • Ștefan Zeletin, Studii asupra istoriei şi politicii burgheziei române, ediția a III-a, îngrijită de C.D. Zeletin, Editura Scripta, București, 1992.
 • Michelangelo, Quindici sonetti. Cincisprezece sonete, versiunea în limba română C.D. Zeletin, Editura Kriterion, București, 1992.
 • Respiro în amonte. Eseuri, Editura Cartea Românească, București, 1995.
 • Gaură-n cer. Eseuri, Editura Athena, București, 1997.
 • Adagii, Editura Athena, București, 1999.
 • Amar de vreme, Editura Vitruviu, București, 2001; ediția a II-a, Editura Sfera, Bârlad, 2006.
 • Sonetul în zorii, amiaza și amurgul Renașterii italiene, Editura Pandora-M, Târgoviște, 2002.
 • Ștefan Zeletin. Contribuții documentare, Editura Corgal Press, Bacău, 2002.
 • Paul Verlaine, Poèmes. Poezii, traduceri de Șt. O. Iosif și C.D. Zeletin, Editura Pandora-M, Târgoviște, 2002.
 • Vintilă Ciocâlteu, Adânc împietrit. Poezii, ediție îngrijită de C.D. Zeletin, Editura Cartea Universitară, București, 2003.
 • Alexandru Tzigara-Samurcaș, Memorii III, 1919-1930. Lupta vieții unui octogenar, ediție îngrijită și studiu introductiv de C.D. Zeletin, Editura Meridiane, București, 2003.
 • Tutoveanu, Albastru. Poezii alese, traducere în franceză de C.D. Zeletin, Editura Sfera, Bârlad, 2003.
 • Scânteind ca Sirius… Scrisorile de tinerețe ale Zoei G. Frasin către G. Tutoveanu. Contribuții documentare la biografia poetului G. Tutoveanu, Editura Sfera, Bârlad, 2004 (Premiul „Stolnicul Constantin Cantacuzino” al Fundației Culturale „Magazin istoric” în 2006).
 • Nu-i mai ajunge sufletului…, Editura Sfera, Bârlad, 2005.
 • Antologie din lirica franceză, Editura Pandora-M, Târgoviște, 2006.
 • Tommaso Campanella, La Città del Sole. Poesie filosofiche / Cetatea Soarelui. Poezii filozofice, traducere de C.D. Zeletin și Smaranda Bratu Elian, Editura Humanitas, București, 2006.
 • Principesa Elena Bibescu, marea pianistă. Cronică, Editura Vitruviu, București, 2007; ediția a II-a, 2008 (Premiul „C. Filitti” al Fundației Culturale „Magazin istoric” în 2010).
 • Tutoveanu, Poezii, ediție liliput îngrijită de C.D. Zeletin, Editura Sfera, Bârlad, 2007.
 • Alexandru Tzigara-Samurcaș, Lupta vieții unui octogenar. Memorii. I: 1931-1936 ; II: 1937-1941, ediții îngrijite de C.D. Zeletin, Editura Vitruviu, București, 2007 ; 2008.
 • Il sonetto italiano del Medioevo e del Rinascimento / Sonetul italian în Evul mediu și în Renaștere, antologie, traducere din italiană, postfață, note explicative și note bibliografice de C.D. Zeletin, Editura Humanitas, București, 2008.
 • Eseuri. Evocări. Scriitori medici. Convorbiri, Editura Vitruviu, București, 2008.
 • Doctorul Alexandru Brăescu, 1860-1917, întemeietor al învățământului universitar de psihiatrie din Moldova, ctitor al Spitalului Socola din Iași. Contribuții documentare, Editura Corgal Press, Bacău, 2009. Semnat: C. Dimoftache Zeletin.
 • Ion Buzdugan, Miresme din stepă. Poezii, ediția a II-a, îngrijită de D. Zeletin, Editura Sfera, Bârlad, 2011.
 • Michelangelo, Poezii. Opera omnia, ediție bilingvă, traducere din italiană și postfață de C.D. Zeletin, Editura Humanitas, București, 2011.
 • Charles Baudelaire, Florile răului, traducere integrală, Editura Sfera, Bârlad, 2011 .
 • Rămânerea trecerii. Eseuri. Evocări. Schițe. Convorbiri. Editura Spandugino, București, 2012.
 • Zdrențe în paradis. Proză apoftegmatică, Editura Spandugino, București, 2012.
 • Scrieri 1, Editura Spandugino, București, 2012; Scrieri 2, 2012; Scrieri 3, 2013; Scrieri 4. Istoriografice, 2014; Scrieri 5. Principesa Elena Bibescu marea pianista, născută Kostaki Epureanu, începuturile carierei pariziene a lui George Enescu, 2016; Scrieri 6. Poezie italiană, 2017; Scrieri 7. Poezie franceză, 2020 (Colecția Distinguo).
 • Centenar George Emil Palade, 1912-2008. Laureat al Premiului Nobel pentru Medicină, 1974. Crestomație de familie, de C. D. Zeletin, Anca-Michaela Israil, Radu Șerban Palade, Editura Spandugino, București, 2012.
 • Michelangelo Buonarroti, Scrisori, traducere din limba italiană, studiu introductiv, cronologie și note de C.D. Zeletin, Editura Art, București, 2013.
 • Domnu-i domn și lerui ler. Convorbiri. La arderea manuscriselor, Editura Spandugino, București, 2017.
 • Eduard Pamfil, Arioso Dolente. Poezii, ediție alcătuită, eseu introductiv, note și addenda de C.D. Zeletin, Editura Cartea Medicală, București, 2019.
 • Așternutul isomniacului. Poeme gnomice în proză, Editura Spandugino, București, 2020.

C.D. Zeletin a fost președinte al Societății Medicilor Scriitori și Publiciști din România (din 1990) și al Societății literare „Academia Bârlădeană” (din 1991). Cetățean de Onoare al municipiului Bârlad (1999), al municipiului Bacău (2006) și al municipiului Tecuci (2008).
Președinția României i-a conferit Ordinul Național Serviciul Credincios în gradul de Ofițer (în 2000) și Ordinul Național Meritul Cultural în grad de Cavaler, Categoria A – „Literatură”, „în semn de înaltă apreciere pentru meritele remarcabile avute în promovarea culturii în țară și în lume” (în 2011).
Pe 9 iulie 2012, Universitatea de Medicină și Farmacie „Gr. T. Popa” din Iași i-a acordat titlul de „Doctor Honoris Causa”.

Premii și diplome: Diploma de Excelență a „Revistei Medicale Române”, Premiul Opera Omnia al Târgului de Carte Librex (2005); Premiul și Diploma de Excelență ale Centrului de Cultură „George Apostu” Bacău (2006); Premiul de Excelență al revistei „Ateneu” din Bacău (2008); Premiul „Maria Papahagi”, pentru „contribuția importantă în italienistica românească”, în urma concursului organizat de Institutul Italian de Cultură „Vito Grasso” din București, Centrul Cultural Italian și Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj-Napoca (2011).

„Marea ciudăţenie este că medicul acesta cu aplecări literare, de la care te-ai fi aşteptat să-şi cultive inclinaţiile artistice până la treapta unui amatorism plin de mulţumire de sine, medicul acesta îşi dusese pasiunea până la pragul unei rafinări de ultimă performanţă, impresionând prin acribia cu care traducea din Baudelaire sau Michelangelo, dar mai ales impunând prin erudiţie. De fapt, detaliul care îl singulariza în masa cadrelor didactice de la Medicină era pofta cărturărească. Conferenţiarul invoca persoane, cărţi sau versuri cu plăcerea cu care alţii degustă aroma unui vin bun. O bucurie nesimulată îi însoţea perorațiile, C.D. Zeletin digerând cultură la propriu, ca pe o hrană propriu-zisă, fără ostentație şi fără parăzi cabotine. De fapt, Zeletin secreta cultura cu uşurinţa cu care o glandă îşi secretă hormonii, porii pielii sale părând anume dilataţi pentru a emana particule olfactive de ordin spiritual.” (Sorin Lavric, în „România literară”, nr. 5, 19 februarie 2010, p. 9).

Bibliografie:
Budău, Eugen. Bacăul literar, Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2004, p. 445-449.
Galben, Cornel. Scriitori băcăuani, Ed. Corgal Press, Bacău, 2012, p. 373-380.
C.D. Zeletin 85. OmagiuCălugarului Alb”, ediție îngrijită de Elena Popoiu, Simion Bogdănescu, Elena Monu, Cătălin-Andrei Teodoru, Alexandru Popescu-Prahovara, membri ai Academiei Bârlădene, Editura Sfera, Bârlad, 2020, 421 p.
https://ro.wikipedia.org/wiki/C.D._Zeletin