EUGEN BUDĂU

Profesor, critic și istoric literar
N. 30 august 1951, în Bacău – m. 16 martie 2006, la Cluj-Napoca.

Studii: Liceul „George Bacovia” din Bacău (1966-1970), Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași, Facultatea de Filologie, secția română-franceză (1970-1975).

Activitate didactică:
1976-1987: profesor de limba și literatura română la Școala din Scorțeni, județul Bacău (și director în perioada 1980-1987).
1987-2004: profesor de limba și literatura română la Școala „Mihai Drăgan” din Bacău (și director adjunct în perioada 1988-1991).
1991-1998 și 2000-2005: inspector de limba și literatura română.
2004-2006: profesor la Liceul de Arte „George Apostu” din Bacău.

Activitate jurnalistică: redactor la revistele „Catedra”, „Convorbiri didactice” (secretar de redacție), „Zburătorul”, Viața băcăuană”, „Plaiuri trotușene”, „Școala XXI”, „Buletin pedagogic”, „13 Plus”, „Cartea”, „Vitraliu”, „Simpozion” (redactor șef). A înființat revistele școlare: „Viața clasei”, „Confluențe”, „Millenium”, „Orizonturi școlare”, „Orizont românesc”.

Activitate publicistică:
Debut cu articolul „Grigore Tabacaru – institutor la Scorţeni”, în revista „Ateneu” (nr. 1, ianuarie 1986, p. 10). A publicat peste 400 de articole (istorie și critică literară, poezii, interviuri, reportaje etc.), în peste 40 de ziare și reviste literare din Bacău și din țară.

Volume publicate:

 • Tradiții cultural-literare, Bacău, 1988, 250 p. (volum șapirografiat)
 • Analize literare. aspecte funcţionale ale comentariului literar în ciclul gimnazial. concursul de admitere în licee şi şcoli profesionale 1995-1996, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1996, 128 p. (în colab. cu Ioan Vicoleanu)
 • Ghid de literatură universală. Lectură suplimentară în gimnaziu, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1998, 320 p. (în colab. cu Ioan Vicoleanu)
 • Literatura română pentru examenul de capacitate, Editura Didactică și Pedagogică, Bucureşti, 1999, 191 p.
 • Literatura română. Fişe de studiu, Ed. Egal, Bacău, 2000, 64 p.
 • Scriitori băcăuani, I, Ed. Plumb, Bacău, 2000; ed. a II-a, 2001, 42 p.+33 f. portr.
 • Scriitori băcăuani, II, Ed. Plumb, Bacău, 2001, 55 p.+54 f. portr.
 • Bacăul literar, Ed. Universitas XXI, Iaşi, 2004, 824 p. (cuprinde 346 de medalioane biobibliografice și critice, ordonate cronologic)
 • Cartea care m-a ţinut în viaţă. Dosar (1982-2005) necesar la „Bacăul literar”, Ed. SAM, Bacău, 2005, 170 p.

Ediții, antologii:

 • Schiţe. Momente de I.L. Caragiale, Ed. Institutul European, Iaşi, 1998 (note istorico-literare, bibliografie, repere biografice, notă introductivă, îndreptar metodic, referinţe critice).
 • La noi, la Bacău… Schiţe şi reportaje vesele şi triste de Marius Mircu, Ed. Egal, Bacău, 2000 (ediție îngrijită, prefață şi tabel cronologic)
 • Un carre de aşi ai epigramei. O antologie umoristică a epigramiştilor băcăuani. Alexandru Gheorghiu Doinaru, Alexandru Tiron-Sphinx, Alex (Sandu) Russu-Saru, George (Caizerlui) din Moldova, plus un valet (I. Voledi), alcătuită de M. Cosmescu-Delasabar, în colaborare cu Eugen Budău, Ed. Casa Scriitorilor, Bacău, 2005.

Prefețe, postfețe, cronologie la volume semnate de: Mircea Dinutz, Viorel Savin, Marin Cosmescu Delasabar, Ion Tudor Iovian, Viorel Alecu, Mara Paraschiv, Ștefan Dincescu, Petre Isachi, Ioan Lazăr, Mihai Vulpe, Al.I. Iosif, Dan Sandu, Clement Popovici, Ioan Vicoleanu, Toma Spătaru, Cornelia Ichim-Pompiliu ș.a.

Premii și distincții : Premiul „George Bacovia” al revistei „Ateneu”, Diploma de excelență a revistei „Convorbiri didactice”, Premiul de excelență pentru critică literară al Festivalului Național „Avangarda XXII”, Diploma de excelență a Asociației Române pentru Patrimoniu, Premiul special al Uniunii Scriitorilor din România, filiala Bacău (pentru „Bacăul literar”).

In memoriam
Biblioteca Școlii „Mihai Drăgan” din Bacău a devenit, începând cu 16 mai 2006, Biblioteca „Eugen Budău”.

La 1 septembrie 2018 a avut loc inaugurarea fondului de carte „Profesor Eugen Budău”, în cadrul Casei Memoriale „Martin Benedict” din Galbeni.

 Viața mea, fără îndoială, este profund legată de fascinația cărții ori a documentului literar. Ea s-a deschis, dacă vreți, în bibliotecă, și se va termina, când se va întâmpla, într-o bibliotecă. Aici, vă rog să mă credeți, este instalat cel mai proteic imperiu din câte a existat. Pledez, chiar dacă sună demodat, pentru supremația, în viața fiecărui om, a paginii presărate cu semnele nemuritoare ale lui Gutenberg.” (Eugen Budău, în Cartea care m-a ţinut în viaţă, Ed. SAM, 2005, p. 3).

Bacăul literar este, înainte de toate, o mare poveste de dragoste a unui critic și istoric literar. Cine are răbdarea de a dedica nu mai puțin de cincisprezece ani din viață unei documentări atât de minuțioase, pentru a așeza în peste opt sute de pagini sinteza ființării și operei a peste trei sute de scriitori, este un îndrăgostit de lumea creației, în genere, un om care știe ca nimeni altul că până și încercarea de a cuceri Everestul literar, chiar dacă este sortită în multe situații eșecului, are o risipă de frumusețe spirituală care trebuie aplaudată.” (Ion Fercu, în Cartea care m-a ţinut în viaţă, Ed. SAM, 2005, p. 128).

Bibliografie:
Galben, Cornel. Scriitori băcăuani, Ed. Corgal Press, Bacău, 2012, p. 84-86.
Galben, Cornel. Personalitățile Bacăului, Ed. Corgal Press, Bacău, 2008, p. 92-96.
Mardare, Măndica; Cioroianu, Liliana. Geografie spirituală băcăuană, Ed. Studion, Bacău, 2003, p. 12.
Eugen Budău: un nume pentru posteritate, în Viaţa băcăuană, nr. 418, 25 martie 2006, p. 2.