ŞTEFAN RADIANU

Agronom, publicist

 N. 2 martie 1854, în satul Păroşi, judeţul Olt – m. 23 septembrie 1921, la Bucureşti.

Studii: Liceul „Matei Basarab” din Bucureşti (1874), Şcoala Centrală de Agricultură de la Herăstrău (1877), Institutul Agronomic din Paris (1880).
Inspector general în Ministerul Agriculturii, Industriei, Comerţului şi Domeniilor.
Profesor la Şcoala Normală „Sfânta Ecaterina” din Bucureşti (înfiinţată de Societatea pentru Cultura Poporului Român).
Profesor de Agricultură şi Ştiinţele naturale la Şcoala Normală „Carol I” din Bucureşti.
Profesor de Agricultură şi Economie rurală la Şcoala Specială de Silvicultură din Brăneşti (înfiinţată la insistenţele lui şi ale altor specialişti).

Activitate publicistică:
Este autorul volumului Judeţul Bacău. Studiu agricol şi economic, „lucrat din ordinul Ministerului de Agricultură”, tipărit la Bucureşti în 1889 și semnat „S.P. Radianu, Inspector de domenii”. În introducere – intitulată „Necesitatea de a studia judeţele ţěrei” – autorul scrie: „Administraţiunea agriculturii voind să cunoască situaţiunea economică a judeţelor în diferite regiuni ale ţării prin oameni cu cunoştinţe speciale şi nu prin administratori politici, ca prefecţii, mi-au făcut onoarea în 1887, luna Iulie, să mă însărcineze, din acest punct de vedere, cu studiul judeţului Bacău totdeauna bogat în fructe şi fecund în bărbaţi distinşi. (…) am mers din comună în comună cu sub-prefecţii, am văzut pământul judeţului cu locuitorii săi, cu forţele lor productive şi cu mijloacele lor de traiu. (…) Am împrumutat şi observaţiunile altora, servindu-mă la trebuinţă”. În anul 2018, Biblioteca Județeană „Costache Sturdza” Bacău a tipărit o ediție anastatică a cărții.

OPERA

 • Înveţămîntul Agriculturei şi Silviculturei. Memoriu, [de] S. P. Radianu. Bucureşti (Tipografia Curţii, F. Göbl fii), 1880. (10 x 11). 178 p.
 • Catechismul cultivatorului. Manual complect de agricultură cu aplicaţiuni la sciinţele fisico-naturale, de S. P. Radianu, Vechiu elev al Institutului agronomic din Paris. Bucuresci, Editura Typo-Litogr. Dor. P. Cucu, 1881. (20 x 12). 175 p. cu il.
 • Studiu de economie rurală, de S. P. Radianu, Inginer agronom de la Institutul agronom din Paris. Profesor la Şcoala Normală Sf. Ecaterina. Carte ilustrată cu 21 figuri în text şi 4 planşe colorate. Bucuresci (Tipografia Ştefan Mihăilescu), 1882. (23 x 15). 4 f., 391 p. cu il., 4 pl.
 • Catechismul cultivatorului. Manual complect de agricultură cu aplicaţiuni la sciinţele fisico-naturale, de S. P. Radianu, Profesor la Scóla specială de silvicultură, inspector general de agricultură şi domenii. Ed. II. Bucuresci, Librăria Socecu & Comp. (Tipografia Moderna, Gregorio Luis), 1886. (20,5 x 13,5). 269, VII p. cu il. 2 lei.
 • Înveţămîntul agriculturei şi silviculturei. Memoriu, [de] S. P. Radianu. Bucuresci (Tipografia Curţii Regale, propr. F. Göbl Fii), 1886. (15,5 x 11,5). VIII, 178 p. 1 leu.
 • Judeţul Bacău. Studiu agricol şi economic (lucrat din ordinul Ministerului de Agricultură), de S. P. Radianu, Inspector de domenii. D-lui Ion Kalinderu, administratorul domenuluǐ coróneǐ (…) se dedică această lucrare. Bucuresci (Tipografia „Romănulŭ”, Vintilă C.A. Rosetti), 1889. (22,5 x 16,5). 653 p.
 • Cultura sfeclei de zahăr şi de nutreţ, cu 55 figuri în text şi 4 planşe colorate, de S. P. Radianu şi Leopold Magniet agronom. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1898. (23,5 x 16). VIII, 208 p. cu il., 4 f. pl. 3 lei.
 • Convorbiri între săteni. Două dialoguri familiare asupra plantelor de nutreţ, şi înveţămîntului agricol, [de] S. P. Radianu. Agronom. Bucureşti (Institutul de arte grafice Eminescu), 1901. (21 x 13,5). 43 p. 25 bani.
 • De l’industrie en Roumanie. Industrie du tissage, [de] S. P. Radianu. Bucaresci (Etablissement d’arts graphiques Albert Baer), 1901. (26,5 x 19.5). 2 f., 44 p. (Chambre de commerce belge en Roumanie). (Ministère de l’agriculture, de l’industrie, du commerce et des domaines. Direction de l’industrie et du commerce).
 • Documente privitoare la industriile din România. 1) Industria tăbăcăriilor. 2) Industria conservelor alimentare. Rapoarte generale prezentate de S. P. Radianu, Inspector. Bucureşti (Lito-Tipografia L. Motzătzcanu), 1901. (25,5 x 17,5). 1 f., 31 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor). (Extrase din Buletinul Ministerului).
 • Documente privitoare la industriile din România. 3) Industria ţesăturilor. Raport general prezentat de S. P. Radianu, Inspector. Bucuresci (Tipografia şi Fonderia de Litere Thoma Basilescu), 1901. (25,5 x 17,5). 45 p. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor) (Extrase din Buletinul Ministerului).
 • Studiu de Economie Rurală, de S. P. Radianu, inginer-agronom la Institutul agronomic din Paris, Vechiu inspector în ministerul agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor, Membru al Societatei Centrale Agricole. Fasc. I-a. Bucuresci (Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer), 1902. (23 x 16). 1 f., II, 200 p. Ediţiunea II-a. Bucuresci (Stabilimentul de Arte Grafice Albert Baer), 1903. (23,5 x 16,5). 3 f., II, 388 p.
 • Creşterea albinelor, cu Traducerea cărţei a 4-a din Georgice, (Vers. 1-280) şi 28 figuri intercalate în text, de S. P. Radianu. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice Eminescu), 1904. (17,5 x 11,5). 82 p. cu il. 1 leu. (Societatea Agronomică – Fondată la 1 Ianuarie 1902). Pe v. p. de titlu, menţiunea: „în lucrarea de faţă am consultat cărţile scrise despre albine de Virgiliu, poet latin, de Lajens, Baslian, Derosne, Ed. Bertrand, A. Maigre, Duchatelle, Paul Dupont şi Otto Vôrner”.
 • Monografia Comunei Văleni, Plasa Şerbăneşti, judeţul Olt (După noua organisare, Vălenii formează reşedinţa plasei Mihăeşti) de S. P. Radianu. Bucuresci (Imprimeria Statului), 1904. (23 x 15,5). 1 f., II p., p. 3-542 cu il., 11 p., 1 h. (Ministerul de Interne).
 • Din trecutul şi prezentul Agriculturei române. Partea întâia. Raporturile agriculturei cu Societatea în diferitele ei faze de transformare, de S. P. Radianu, Inginer agronom de la Ministerul agronomic din Paris, Vechi inspector general în ministerul agriculturei, industriei, comerciului şi domeniilor, Fost profesor de agricultură şi ştiinţele naturale la Şcoala normală Carol l-iu şi vechi profesor de agricultură şi economie rurală la şcoala specială de silvicultură, bene merenti, etc. Bucureşti (Clemenţa, Stabiliment de arte grafice, Ţăranu & Comp.), 1906. (24 x 16). 2 f., IV p., 592 p., VI p., 1 f., 2 f. pl. (Ministerul Agriculturei, Industriei, Comerciului şi Domeniilor. Direcţiunea Agriculturei).
 • Creşterea albinelor, cu 62 figuri intercalate în text, de S. R. Radianu, Membru Societăţei centrale agricole, Preşedintele Societăţii agronomice. Ediţie nouă. Bucureşti (Tipografia „Universala”, I. Ionescu), 1909. (18.5 x 12,5). 143 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca Societăţii Agronomice a absolvenţilor şcolilor de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902).
 • Lăptăria, cu 38 figuri în text, de S. P. Radianu, Preşedintele Societăţii agronomice. Membru societăţii centrale agricole. Laptele: Cooperativele de lăptărie. Compunerea, microbii, stricarea. Controlul, încercarea, conservarea, răcirea, pasteurizare şi sterilizare. Cîntărirea şi măsuratul laptelui. Aşezarea unei lăptarii. Untul şi brînza: Smîntînirea, bătutul smîntînei, curăţitul untului de zer, calităţile untului bun. Mersul lucrărilor în lăptărie. Planul unei lăptarii. Devize. Brînzeturi moi şi tari. Lăptăria în sate. Şcoli ambulante de lăptărie. Lăptăriile din marginea Capitalei. Bucureşti (Tipografia Universala, I. Ionescu), 1909. (23 x 15). 104 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca Societăţii Agronomice a absolvenţilor şcolilor de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902).
 • Creşterea porcilor, de S. P. Radianu, Inginer agronom dela Institutul Agronomic din Paris, Redactorul Jurnalului Societăţii Centrale Agricole, Preşedinte al Societăţii Agronomice. Cu o precuvântare de Ion Kalinderu, Doctor în drept dela Universitatea din Paris. Cu o ilustraţiune şi 31 figuri în text. Bucureşti (Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl S-r), 1910. (20 x 13). 98 p. cu il., 1 pl. (Biblioteca Popularii a Administraţiunei Domeniului Coroanei. Cărticica XLV).
 • Mic chestionar agricol pentru ţărani şi şcolile rurale, Volumul I. Agricultura şi Creşterea vitelor, de S. P. Radianu, Agronom cu diploma învăţămîntului superior de agricultură de la Institutul agronomic din Paris, Vechiu profesor şi inspector în ministerul de agricultură şi domenii. Bucureşti (Tipografia Modernă Cultura), 1916. (20 x 14). 378 p. cu il.
 • Vânătorii de insecte. Animale şi păsări ajutătoare plugarilor, de S. P. Radianu, Agronom, Vechiu inspector şi Profesor de agricultură, Dirigintele Jurnalului Societăţii centrale agricole. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice Universala, Iancu Ionescu), 1917. (21 x 13,5). X, l33 p. cu il. 1 leu.

Traduceri şi prefeţe:

 • Magniet, Leopold. Laptele şi exploatarea sa economică. Cu o prefaţă şi tradus din limba francesă de Dl. S. P. Radianu, redactorul jurnalului Societăţei centrale agricole. Bucuresci (Lito-tipografia Codreanu & Săvoiu), 1896. (23 x 15,5). 45 p. cu il. (Biblioteca cultivatorului. Publicaţiunile Societăţei centrale agricole).
 • Buescu, Pană. Lecţiuni elementare de chimie agricolă. Cu o prefaţă şi o notiţă biografică a autorului de D-l S. P. Radianu. Fasc. I. Bucureşti (Stabilimentul Grafic Albert Baer), 1905. (23,5 x 16). 1 f., III, X, 142 p.
 • Predescu, Gr. Cultura Viţelor americane altoite şi nealtoite. Călăuza vierului. Cu o mică prefaţă de d. S. P. Radianu. Bucureşti (Institutul de Arte grafice Eminescu), 1905. (17,5 x 11), IV-48 p. 50 bani. (Societatea Agronomică).
 • Serescu, Alexandru. Creşterea raţională a porcilor şi Fabricaţiunea şuncei. Bucureşti (Institutul de arte grafice Eminescu), 1907. (24 x 16). 1 f., 103 p. cu il. 1 leu. (Biblioteca „Societăţei Agronomice”. Fascicula a XII-a). Cu o prefaţă de S. P. Radianu.
 • Vergilius, Publius. Georgicele lui Virgiliu. Traducere cu note explicative adăogate în text şi cu figuri de S. P. Radianu. Bucureşti, Institutul de Arte Grafice „Eminescu”, 1907. 132 p. (Biblioteca „Societăţei Agronomice”. Fascicula a XI-a).
 • Magniet, Leopold. Întrebuinţarea sulfatului de amoniac în agricultură. Tradus şi cu o prefaţă de d-l S. P. Radianu. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice Eminescu), 1909. (24,5 x 16,5). 19 p. 30 bani. (Biblioteca Societăţii Agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură fondată la 1 Ianuarie 1902).
 • Cultura dudului, cu 17 figuri în text. Traducere din limba italiană după opusculul staţiunei bacologice din Padova de G. Hogaş. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice Eminescu), 1910. (18,5 x 12). 38 p. cu il. 50 bani. (Biblioteca Societăţei Agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902. Fascicula XXVI). Cu o prefaţă de S. P. Radianu.
 • Dobrescu, Ion M. Condiţiunile meteorologice favorabile culturii grâului în România, de Ion M. Dobrescu, Licenţiat în ştiinţe şi asistentul cursului de fizică şi chimie al Şcoalei de Agricultură de la Herăstrău. Cu 7 planşe în text şi o prefaţă de d-l S. P. Radianu. Bucureşti (Tipografia Cooperativa), 1910. (23,5 x 16). VI, 44 p., 1 f., 7 f. pl. 1,50 lei. (Biblioteca Societăţii Agronomice a Absolvenţilor din Şcolile de Agricultură. Fondată la 1 Ianuarie 1902).
 • Manoliu, Dumitru D. Calul anglo-arab. Studiu prezentat de D-l Dem. Manoliu, Medic veterinar. Cu o prefaţă de Dl S. P. Radianu. Bucureşti (Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl S-ri), 1910. (23 x 15,5). XII, 84 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Societăţii Agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură).
 • Tabacariu, Ion Gh. Ogorul, inconvenientele şi mijloacele pentru înlocuirea lui, de Ion Gh. Tabacariu, Diplomat al şcoalei superioare de agricultură dela Hohenheim Profesor de agronomie la liceul P. Neamţ. Cu o prefaţă de D-l S. P. Radianu. Memoriu prezentat celui de al 4-lea Congres agricol ţinut în Bucureşti în zilele de 20, 21 şi 22 Noembrie 1909. Bucureşti (Institutul de Arte Grafice „Eminescu”), 1910. (18,5 x 12). VI + 46 p. 60 bani (Societatea Agronomică a absolvenţilor din şcolile de agricultură).
 • Ştefănescu, Dumitru I. Din istoricul grădinilor. Cu 30 figuri în text. Conferinţă ţinută la Ateneul din Bucureşti în 31 Martie 1911 (cu proecţiuni electrice), de Dumitru I. Ştefănescu, Agronom, absolvent cu diplomă al şcoalei superioare de horticultura din Versailles. Bucureşti (Tipografia Gutenberg, Joseph Göbl S-sori), 1911. (23,5 x 16,5). 62 p. cu il. 2 lei. (Biblioteca Societăţei Agronomice a absolvenţilor din şcolile de agricultură). Prefaţa semnată de S. P. Radianu.

Activitate jurnalistică:

 • Revista Agricolă. Organul proprietarilor, arendaşilor şi toţi cultivatorii în genere. 12 iulie 1887 – mai 1892; ianuarie 1893 – decembrie 1898; septembrie 1901 – iunie 1902. Lunar. (24 x 17). Craiova, Tipografia „Fraţii Benvenisti”. Redactor: S. P. Radianu (până la 12 august 1887).
 • Jurnalul Societăţei Centrale Agricole. Sub redacţia d-lui S. P. Radianu, Membru Societăţei. 29 februarie 1892 – 15 februarie 1900; 1 ianuarie 1902 – 1 noiembrie 1916. Săptămânal, apoi trilunar, lunar şi bilunar. (46 x 32; 24 x 16). Bucuresci, Tipografia „G.A. Lăzăreanu”. Pe prima pagină: „Pentru fiecare comună rurală se va trimite, fără plată, un exemplar al ziarului, şcoalei, pentru formarea bibliotecei (art. 6 din Statute)”. În această revistă (organ de presă al Societăţii Centrale Agricole, înfiinţată la 24 ianuarie 1889) a publicat peste 1000 de articole din toate domeniile de activitate agricolă: „Agricultura română”, „Anasonul”, „Arătura cu aburi”, „Asolamente”, „Avicultura sau creşterea păsărilor de curte”, „Beneficiul culturei mici”, „Brumele de primăvară”, „Budgetul agriculturei”, „Caii moldoveneşti”, „Castraveţii”, „Cînepa pentru fuior”, „Cînepa şi inul”, „Clasa arendaşilor”, „Comerciul cu animale domestice pe anul 1901”, „Construcţiuni rurale”, „Creşterea viermilor de mătase”, „Cultura cînepei”, „Cultura economică a lucernei şi a trifoiului roşu”, „Cultura macului”, „Cuptorul de pâine”, „Dobrogea agricolă”, „Economia rurală”, „Educaţiunea ţărancei române”, „Fasolea”, „Fructe şi legume în 1901”, „Galinacee”, „Găinuşa”, „Hărţile agronomice”, „Idealul culturei grîului”, „Idealul culturei porumbului”, „Lagenaria”, „Magazii de grîne”, „Meiul păsăresc”, „Meiul sau mălaiul”, „Nori artificiali”, „O analiză a grîului romînesc”, „Orzul”, „Pentru a face găinile să ouă iarna”. „Pepeni galbeni şi pepeni verzi”, „Porumbul sau păpuşoiul”, „Proprietatea pămîntului”, „Putinee de făcut unt”, „Rapiţa”, „Rasele de găini”, „Seceta”, „Societatea naţională de agricultură”, „Strugurii de masă, cum se păstrează”, „Ştiinţa în serviciul agriculturei”, „Ştiinţa şi capitalul în agricultură”, „Tractatele de comerciu”, „Tratamentul viilor în contra manei”, „Viermii albi” ş.a.
 • Câmpul. Organul Societăţei Agronomice a absolvenţilor şcolilor de agricultură din ţară. 1 aprilie 1902 – august 1916. Bilunar. (28 x 22). Bucureşti, Tipografia „Eminescu”. Director: S. P. Radianu, preşedintele Societăţii Agronomice.
 • Amicul Progresului Român. Agricultură practică (…). Ianuarie 1907 – decembrie 1911; iunie – august 1912; aprilie 1913 – mai 1914; mai – iulie 1915. Lunar. (33 x 24). Bucureşti, Tipografia „Universala”. S. P. Radianu intră în comitetul consultativ al revistei în ianuarie 1910.
 • Viaţa Agricolă. Revistă de agricultură şi economie. Sub îngrijirea unui comitet de agronomi. Ianuarie 1910 – iunie 1916. Lunar şi bilunar. (23 x 16). Bucureşti, Tipografia „Vocea Poporului”. În comitetul de redacţie: S. P. Radianu. La doi ani după apariţie, revista devine organul oficial al „Societăţii Române de Agricultură”.

Primul mare agronom publicist care a activat în sprijinul dezvoltării agriculturii pe baze ştiinţifice, care a fost un deschizător de drum s-a numit Ştefan P. Radianu. Pentru activitatea fecundă în acest domeniu, prin pana sa incisivă şi competentă s-a bucurat de mult respect din partea colegilor şi a celor care doreau prosperarea agriculturii. Dar patina timpului trece în uitare multe fapte, afectând chiar şi importante personalităţi, căci S.P. Radianu a fost o proeminentă personalitate agronomică a timpului său.” (Viorel-Iulian Peştean, în vol. „Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti”, 2006, p. 271)

Bibliografie:
Peştean, Viorel-Iulian. Ştefan P. Radianu (1854-1921). Primul mare publicist agronom, în vol. „Oameni de seamă ai ştiinţei agricole româneşti”, Ed. Panfilius, Iaşi, 2006, p. 271-277.
Radianu, S. P. Judeţul Bacău. Studiu agricol şi economic, ediţie anastatică, Editura Bibliotecii Judeţene „C. Sturdza” Bacău, 2018, XVI, 654 p. (Colecţia „Genius loci”).
Rotaru, Salomeea. Radianu, S.P, în „Bibliografia românească modernă (1831-1918)”, Vol. IV (R-Z), coord. Gabriel Ştrempel, Editura Academiei Române, Bucureşti, 1996, p. 7-8.
Stanciu, Lucian. Radianu, S.P., în „Dicționar de sociologie rurală”, coord. Ilie Bădescu şi Ozana Cucu-Oancea. Ed. Mica Valahie, Bucureşti, 2011, p. 412.