LEON D. LEVIȚCHI

Filolog, traducător, profesor universitar
N. 27 august 1918, în oraşul Edineț, judeţul Hotin, Republica Moldova – d. 16 octombrie 1991, la București.

Studii:
Cursuri liceale la Cernăuți și la Hotin; examen de bacalaureat la Cernăuți în 1937;
Facultatea de Litere și Filozofie, secţia limbă şi literatură engleză, a Universității din București (1937-1941); licenţă cu teza „Ironia lui Byron”;
Doctorat cu teza: „Subliniere lingvistică în opera dramatică a lui W. Shakespeare” (1968).

Cariera profesională:
În anii participării României la cel de-al Doilea Război Mondial a fost recrutat ca translator din mai multe limbi, la mai multe comandamente militare.
Profesor de engleză la liceele „Profesorii Asociați” și „Matei Basarab” din București (1946-1949).
Cadru didactic la Universitatea din București: asistent (1949-1955), lector (1955-1969), conferențiar și apoi profesor universitar (1969-1980). Conducător de doctorat. Se pensionează, la cerere, în iulie 1980.
Între anii 1975 şi 1980, a predat cursuri de literatură engleză, de traducere din/în limba engleză, de lexicografie şi gramatica limbii engleze la Facultatea de Filologie a Institutului de Învăţământ Superior din Bacău (azi, Universitatea „Vasile Alecsandri” din Bacău).
Membru al Uniunii Scriitorilor din România (1955). Membru al Asociaţiei Internaţionale a Profesorilor Universitari de Limba şi Literatura Engleză (1968).

Volume publicate:
Gramatica limbii engleze (1958; într-o redactare nouă, împreună cu Ioan Aurel Preda, 1967)
Învățați limba engleză fără profesor (împreună cu Dan Duțescu, 1959)
Dicționar român-englez (1960, ediția a II-a, 1965, împreună cu Andrei Bantaș)
Dicționar frazeologic român-englez (1966; ediția a II-a revizuită și lărgită, 1981, împreună cu Andrei Bantaș și Andreea Gheorghițoiu)
Sinonime în gramatica limbii engleze (1968)
Limba engleză contemporană. Lexicologie (1970)
Dicționar englez-român (împreună cu Andrei Bantaș, 1971)
333 de întrebări și răspunsuri din gramatica engleză (1971)
Îndrumar pentru traducătorii din limba engleză în limba română (1974)
Studii shakespeariene (1976)
Dicționar englez-român (împreună cu Andrei Bantaș, 1984)
Istoria literaturii engleze & americane (vol. I: 1985, vol. II: 1994, împreună cu Sever Trifu şi Veronica Focşeneanu)

Traduceri:
Upton Sinclair, Balaurul (împreună cu Dan Duțescu, 1946)
Theodore Dreiser, O tragedie americană (1954)
K. Jerome, Trei într-o barcă (1954)
Langston Hughes, O poveste neplăcută cu îngeri (1956)
Swift, Călătoriile lui Gulliver (1956)
B. Sheridan, Rivalii; Școala bârfelilor (1956)
Shakespeare, Mult zgomot pentru nimic (1957), Henric al IV-lea, partea a 2-a (1958), Troilus și Cresida (1960), Timon din Atena (împreună cu Dan Duțescu, 1962), Hamlet (împreună cu Dan Duțescu, 1964), Furtuna (1964)
A.L. Morton, Utopia engleză (1958)
Robert Burns, Poezii (împreună cu Dan Duțescu și Mihnea Gheorghiu, 1959)
Aleksandr Abramovici Anikst, Istoria literaturii engleze (traducere din limba rusă împreună Ion Preda, 1961, ed. a II-a, 1965)
Antologie bilingvă (împreună cu Dan Duțescu, 1964)
Stevenson, Acul cumetrei Gurton (1964)
Christopher Marlowe, Doctorul Faust (1964)
Robert Greene, George a Greene (1964)
Arden din Feverhsam (1964)
Thomas Dekker, Praznicul ciubotarului (1964)
Philip Massinger, Datorii vechi plătite într-un chip nou (1964)
Jerome K. Jerome, Trei intr-o barcă (fără a mai socoti şi câinele) (1967)
W. Emerson, Eseuri (1968)
Beowulf (împreună cu Dan Duțescu, 1969)
Balade engleze (1970)
Robert Browning, Versuri alese (1972, premiul Uniunii Scriitorilor)
Philip Gosse, Istoria pirateriei (1975)
Mihai Eminescu, Poems (ediție bilingvă, împreună cu Andrei Bantaș, 1978; premiul Uniunii Scriitorilor)
George Coșbuc, Poems (ediție bilingvă, 1980)
Romanian Popular Ballads (ediție bilingvă, împreună cu Andrei Bantaș, 1980)
Alexandru Balaci, Mantegna (London, Abbey Library, 1980)
Goga, Poems (ediție bilingvă, 1982)
Vasile Florea, Romanian Art, vol. II (1984)
Jonathan Swift, Călătoriile lui Guliver; Povestea unui poloboc şi alte satire (împreună cu Andrei Brezianu, 1985)
Christopher Marlowe, Teatru (1988)
Călinescu, History of Romanian literature (1989)

Ediții îngrijite:
Antologie de poezie americană (2 vol., 1977-1978)
Antologie de poezie engleză (4 vol., 1981-1984)
Mimetism lingvistic în opera dramatică a lui Shakespeare (1982)
Shakespeare, Opere complete (9 vol., 1982-1995)

Prin întreaga sa operă şi activitate prof. dr. docent Leon D. Leviţchi a rămas în memoria tuturor acelora ce studiază limba, cultura şi civilizaţia engleză şi nu numai, ca un creator al anglisticii din România ale cărui contribuţii se înscriu în istoria culturii româneşti contemporane.

Înzestrat cu o impresionantă putere de muncă, cu o exemplară rigoare, atent la cele mai mici amănunte, de o mare modestie, [Leon D. Leviţchi] s-a dedicat înfăptuirii unei opere ample, cuprinzând dicţionare, istorii ale literaturii engleze, studii de shakespearologie, traduceri din şi în limba engleză ale unor autori foarte diverşi, toate realizate cu talent.” (Dan Grigorescu, în „Dicţionarul general al literaturii române”; coord. Eugen Simion, Bucureşti, Editura „Univers enciclopedic”, 2005).